Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 • Technikum nr 12
 • Szkoły Branżowej II stopnia
Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
1 4 września 2023, poniedziałek Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2 14 września 2023, czwartek Rada Pedagogiczna 14.00 (Nadzór Pedagogiczny)
3 13 października 2023, piątek Leckje wg planu, Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Otrzęsiny klas I
4 23–31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
5 9-20 stycznia 2024 Egzamin zawodowy, Sesja Zima 2024, zgodnie z  komunikatem CKE
6 9 stycznia 2024, wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Logistycznych - egzamin zawodowy sesja ZIMA, część praktyczna
7 15 - 28 stycznia 2024 Ferie zimowe
8 15 lutego 2024, czwartek Plenarna Rada Pedagogiczna za I semestr roku szklonego 2023/2024, godz. 13.00
9 28 marca – 2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
10 26 kwietnia 2024, piątek Zakończenie zajęć  dydaktyczno- wychowawczych w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 12 i Szkole Branżowej II stopnia
11 2 maja 2024, czwartek Dzień do odpracownia w dniu 11 maja 2024 r., sobota
12 6-27 maja 2024 Egzamin maturalny zgodnie z  CKE
13 3 - 19 czerwca 2024 Egzamin zawodowy, Sesja LATO 2024, zgodnie z komunikatem CKE
14 7, 8, 9 i 13 maja 2024 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów: Technikum nr 12 i Szkoły Branżowej II stopnia – matura
15 31 maja 2024, piątek Dzień do odpracowania w dniu 8 czerwca 2024, sobota
16 3 czerwca 2024, poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Logistycznych – egzamin zawodowy sesja LATO, część praktyczna
17 21 czerwca 2024, piątek Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w klasach:
 • I – IV Technikum nr 12,
 • Szkole Branżowej I stopnia nr 12,
 • Szkole Branżowej II stopnia nr 12 - semestr II
18 21 czerwca 2024, piątek Plenarna Rada Pedagogiczna za rok szklony 2023/2024, godz. 11.30
19 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 Ferie letnie

Klasy V Technikum nr 12

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
0 04.09.2023 - 22.12.2023 Semestr I
1 4-15 września 2023 Praktyki zawodowe dla uczniów  klas 5TLP1, 5TLP2, 5TLiP, 5TPP, 5TKP, 5TEP
2 wrzesień 2023 Elektroniczne składanie deklaracji maturalnych wg ustalonego harmonogramu
3 do 15 września 2023 Złożenie przez uczniów deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024
3 08 grudnia 2023, piątek poinformowanie uczniów o ocenach proponowanych, semestralnych, czyli końcowych z przedmiotów zawodowych i wpisanie ich do dziennika
4 22 grudnia 2023, piątek Wystawienie ocen semestralnych i wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
0 23.12.2023 - 26.04.2024 Semestr II
5 4 stycznia 2024, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr o godz. 13.00
6 17 lutego 2024 Studniówka
7 05 kwietnia 2024, piątek Poinformowanie uczniów o ocenach proponowanych na koniec roku i ocenach z zachowania – oraz wpisanie ich do dziennika
8 19 kwietnia 2024, piątek Wstawienie ocen rocznych i ocen z zachowania oraz wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
9 22 kwietnia 2024, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr o godz. 13.00
10 do 23 kwietnia 2024 Pisemne zawiadomienie w VULCANIE rodziców o nieotrzymaniu promocji przez uczniów, o udzielonych im naganach, karach a także o egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych. Wychowawcy klas przekazują informacje rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
11 26 kwietnia 2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych godz. 10.00

Klasy I - IV Technikum nr 12

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
0 04.09.2023 - 28.01.2024 Semestr I
1 2 – 28 października 2023 Praktyki zawodowe dla uczniów  klas czwartych
2 12 stycznia 2024, piątek Wystawienie ocen semestralnych i wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
3 1 lutego 2024, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr o godz. 13.00
0 29.01.2024 - 21.06.2024 Semestr II
5 do 7 lutego 2024 Złożenie przez uczniów klas trzecich deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2024
6 26.02 – 22.03. 2024 Praktyki zawodowe dla uczniów  klas trzecich
7 6 – 17 maja 2024 Praktyki zawodowe dla uczniów  klas czwartych 
8 27 maja 2024, poniedziałek Poinformowanie uczniów o ocenach proponowanych na koniec roku i ocenach z zachowania – oraz wpisanie ich do dziennika
9 14 czerwca 2024, piątek Wystawienie ocen rocznych i ocen z zachowania oraz  wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
10 17 czerwca 2024, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr o godz. 13.00
11 18 - 19 czerwca 2024 Drukowanie świadectw wg harmonogramu
12 20 czerwca 2024, czwartek Złożenie wypełnionych arkuszy ocen do godz. 12.00
13 21 czerwca 2024, piątek Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych godz. 09.00

Szkoła Branżowa I stopnia nr 12

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
0 04.09.2023 - 28.01.2024 Semestr I
1 15.09.2023 - 7.06.2024 Praktyki zawodowe dla uczniów
2 12 stycznia 2024, piątek Wystawienie ocen semestralnych i wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
3 1 lutego 2024, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr o godz. 13.00
0 29.01.2024 - 21.06.2024 Semestr II
4 do 7 lutego 2024 Złożenie przez uczniów klas trzecich deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji LATO 2024
5 27 maja 2024, poniedziałek Poinformowanie uczniów o ocenach proponowanych na koniec roku i ocenach z zachowania – oraz wpisanie ich do dziennika
6 14 czerwca 2024, piątek Wystawienie ocen rocznych i ocen z zachowania oraz  wpisanie ich do dziennika do godz. 12.00
7 17 czerwca 2024, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr o godz. 13.00
8 18 - 19 czerwca 2024 Drukowanie świadectw wg harmonogramu
9 20 czerwca 2024, czwartek Złożenie wypełnionych arkuszy ocen do godz. 12.00
10 21 czerwca 2024, piątek Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych godz. 09.00

Szkoła Branżowa II stopnia nr 12

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
- Klasa 1 BM2
0 04.09.2023 - 28.01.2024 Semestr I
1 15.09.2023 - 7.06.2024 Praktyki zawodowe dla uczniów klas I i II; w każdy piątek
2 22 grudnia 2023, piątek Poinformowanie słuchaczy o spełnieniu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych do godz. 12.00 
3 22 grudnia 2023, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych godz. 12.30
4 2 – 12 stycznia 2024 Egzaminy semestralne
5 1 lutego 2024, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na II semestr o godz. 13.00
- Klasa 1 BM2
0 29.01.2024 - 21.06.2024 Semestr II
1 29 maja 2024,środa Poinformowanie słuchaczy o spełnieniu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych do godz. 12.00
2 29 maja 2024,środa Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych do godz. 12.30 
3 3 – 14 czerwca 2024 Egzaminy semestralne
4 17 czerwca 2024, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na III semestr o godz. 13.00
- Klasa 2 BM2
0 04.09.2024 - 22.12.2024 Semestr III
1 wrzesień 2023 Elektroniczne składanie deklaracji maturalnych wg ustalonego harmonogramu
2 do 15 września 2023 Złożenie przez uczniów deklaracji do egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024
3 1 grudnia 2023, piątek Poinformowanie słuchaczy o spełnieniu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych do godz. 12.00
4 1 grudnia 2023, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych godz. 12.30
6 4 – 15 grudnia 2023 Egzaminy semestralne
7 4 stycznia 2024, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na IV semestr o godz. 13.00
- Klasa 2 BM2
0 23.12.2023 - 26.04.2024 Semestr IV
1 5 kwietnia 2024, piątek Poinformowanie słuchaczy o spełnieniu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych do godz. 12.00
2 5 kwietnia 2024, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych godz. 12.30
3 8 – 19 kwietnia 2024 Egzaminy semestralne
4 22 kwietnia 2024, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna II semestr o godz. 13.00
5 26 kwietnia 2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych godz. 10.00

Zebrania i konsultacje

Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
1 6 września 2023, środa Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas:
 • 1TLi, 1TL1, 1TL2 o godz. 17.00 w auli szkolnej
 • 1TL3, 1TL4, 1TL5 o godz. 17.30 w auli szkolnej
2 6 września 2023, środa Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas:
 • 1TLi, 1TL1, 1TL2 o godz. 17.30 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
 • 1TL3, 1TL4, 1TL5 o godz. 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
5 7 września 2023, czwartek Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas:
 • 1TP, 1TE, 1TK o godz. 17.00 w auli szkolnej
 • 1TS, 1BMA, 1BMB o godz. 17.30 w auli szkolnej
6 7 września 2023, czwartek Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas:
 • 1TP, 1TE, 1TK o godz. 17.30 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
 • 1TS, 1BMA, 1BMB o godz. 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
7 14 września 2023, czwartek 17.00 - spotkanie wychowawców klas z  rodzicami uczniów klas II – V Technikum nr 12 i II – III Szkoły Branżowej I stopnia wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
8 11 stycznia 2024, czwartek Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
9 11 stycznia 2024, czwartek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 17.00 do 19.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
10 8 lutego 2024, czwartek Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia  o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
11 8 lutego 2024, czwartek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia o godz. 17.00 do 19.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
12 11 stycznia 2024, czwartek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 17.00 do 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
13 8 lutego 2024, czwartek Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia  o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
14 8 lutego 2024, czwartek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia o godz. 17.00 do 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
15 11 kwietnia 2024, czwartek Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
16 11 kwietnia 2024, czwartek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas piątych o godz. 17.00 do 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
17 28 maja 2024, wtorekk Zebranie semestralne dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia  o godz. 16.30 do 17.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole
18 28 maja 2024, wtorek Konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas I –IV Technikum nr 12 i klas 1 – III Szkoły Branżowej I stopnia o godz. 17.00 do 18.00 wg harmonogramu sal dostępnego w szkole

Egzaminy poprawkowe

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
1 od 18 – 21 czerwca 2024 Złożenie w sekretariacie szkoły przez  uczniów lub ich prawnych opiekunów podań  o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne do godz. 8.00 (koniecznie dzień wcześniej przed radą w dniu 21 .06. 2024 r.)
2 24 – 28 czerwca 2024 Odbiór zagadnień do egzaminów poprawkowych w godz. 10.00- 13.00
3 26 – 30 sierpnia 2024 Egzaminy poprawkowe

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2023/2024 klasy I - IV

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024
Lp. Data Wydarzenie
1 8  września 2023, piątek Złożenie uzupełnionych arkuszy ocen uczniów przez wychowawców klas  za rok szkolny 2022/2023
2 27 maja 2024, poniedziałek Poinformowanie uczniów o ocenach proponowanych na koniec roku i ocenach z zachowania – oraz wpisanie ich do dziennika
3 do 11 czerwca 2024, wtorek Wpisanie  przez wszystkich nauczycieli do dzienników klasowych informacji o uczniach, którzy powinni być wyróżnieni przez wychowawcę klasy wg wzoru: "Proszę wychowawcę klasy o udzielenie pochwały uczniowi............. za ............".
9 do 11 czerwca 2024, wtorek Poinformowanie uczniów o konieczności  rozliczenia się z poszczególnymi agendami (biblioteka, gabinety, SKS)
10 do 14 czerwca 2024, piątek Frekwencja za II semestr
11 do 14 czerwca 2024, piątek Ustalenie ocen za zachowanie
12 14 czerwca 2024, piątek Wpisanie ocen do dziennika elektronicznego do godz. 12.00. Oceny z przed 14 czerwca 2024 z przedmiotów  oraz ocena z zachowania za ostatni semestr są jednocześnie ocenami rocznymi uwzględniającymi wiadomości i umiejętności (zachowanie) ucznia z poprzedniego semestru.
13 od 18 – 21 czerwca 2024 Złożenie  w sekretariacie szkoły przez  uczniów lub ich prawnych opiekunów podań  o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne do godz. 8.00(koniecznie dzień wcześniej przed radą w dniu 21 .06. 2024 r.)
14 24 - 28 czerwca 2024 Odbiór zagadnień do egzaminów poprawkowych w godz. 10.00 -  13.00
15 21 czerwca 2024, piątek Zabezpieczenie sprzętu dydaktycznego na okres wakacji przez opiekunów gabinetów
16 26 – 30 sierpnia 2024
 • Drukowanie dzienników lekcyjnych
 • Egzaminy poprawkowe
 • Dni gospodarcze