Numer zawodu: 311928

W trakcie nauki wszyscy uczniowie kierunku "Technik transportu kolejowego" odbywają miesięczne praktyki u zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) przyglądając się pracy dyżurnych ruchu i nastawniczych na nastawniach, a także u wybranego przewoźnika (obecnie PolRegio lub PKP Intercity S.A.) jeżdżąc w pociągach i przyglądając się pracy drużyn konduktorskich.

Ponadto uczniowie tego kierunku realizują zajęcia (zarówno na terenie szkoły jak i u przewoźników) w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż – bezpieczny podróżny” („PKP Intercity”), a także u przewoźnika PKP Cargo.

  • Podczas zajęć z instruktorami ds. handlowych z „PKP Intercity” uczniowie nauczą korzystać się z terminali, tabletów, z których to korzysta każda drużyna konduktorska tego przewoźnika codziennie, a także zapoznani zostaną z dokumentacją, jaką wypełnia się w trakcie przejazdu pociągiem.
  • Z kolei podczas zajęć na terenie przewoźnika „PKP Cargo” uczniowie zapoznają się z budową taboru kolejowego, z procedurą oględzin technicznych i handlowych, a także z procedurą próby hamulca.

Nasi uczniowie mają także do dyspozycji pracownię kolejową (sala 46), w której zamontowane jest 9 stanowisk (osiem dla uczniów, jedno dla nauczyciela). Podczas zajęć uczniowie łączą przyjemne z pożytecznym, symulując prowadzenie ruchu z wykorzystaniem urządzeń komputerowych (do wyboru MOR-3 lub Ebiscreen-300), Systemu Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR), radiołączności (radiotelefon typu „Koliber”), a także wypełniając dokumentację techniczno-ruchową. Podczas dyżuru nauczyciel ma możliwość zasymulowania dowolnej usterki, która może przytrafić się w rzeczywistości. Cała ta „zabawa” ma przybliżyć uczniom pracę dyżurnego ruchu, a także jak najlepiej przygotować ich do zdania egzaminu zawodowego (TKO.07).

Absolwenci tego kierunku nauczania znajdują zatrudnienie w każdym zawodzie na kolei, zaczynając od dyżurnego ruchu, przez konduktora, toromistrza, kasjera, rewidenta taboru, maszynistę na pracowniku Straży Ochrony Kolei (SOK) kończąc.

Polski Dyplom Technika transportu kolejowego ważny jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

5 lat

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja TKO.07.: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów,
  • kwalifikacja TKO.08.: Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Uczniowie kierunków kolejowych realizują podstawę programową, która ma na celu przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) do pracy na kolei. Klasy kolejowe niejednokrotnie biorą udział w wycieczkach zawodowo znawczych, takich jak:

  • Zwiedzanie skansenu taboru kolejowego (np. w Jaworzynie Śląskiej);
  • Zwiedzanie targów kolejowych „TRAKO” (w Gdańsku) oraz „InnoTrans” (w Berlinie);
  • Zajęcia na symulatorach pojazdów szynowych (w siedzibie szkolenia „PolRegio” w Częstochowie lub w siedzibie „Kolei Dolnośląskich” w Legnicy);
  • Odwiedziny nastawni (w tym Lokalnych Centrów Sterowania);
  • Odwiedziny Toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa (pod Żmigrodem);
  • Odwiedziny lokomotywowni i wagonowni przewoźników kolejowych.

Uczniowie kierunków kolejowych mają możliwość uzyskania stypendium u jednego z pracodawców (do wyboru "PKP PLK S.A." oraz "PKP Intercity S.A."). W ramach tego stypendium, które przyznawane jest od drugiej klasy nauki na danym kierunku, uczniowie otrzymują wynagrodzenie w cyklu miesięcznym w postaci środków pieniężnych (przelewy na konta bankowe). Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od roku nauki i waha się ona od 250 do 550 zł miesięcznie (w "PKP PLK") oraz od 300 do 450 zł (w "PKP Intercity”). Ponadto Polskie Linie Kolejowe przyznają na koniec każdego roku szkolnego bonus w wysokości 500 zł, jeśli dany uczeń uzyska średnią minimum 4.00 z przedmiotów zawodowych na świadectwie końcowym dla danego roku szkolnego. Wszystkie wymienione kwoty są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o podatek dochodowy.

Oprócz stypendiów uczniowie mogą też ubiegać się swojego u pracodawcy o wyrobienie legitymacji UUT (Ulgowe Usługi Transportowe), która upoważnia do przejazdów pociągami wybranych przewoźników (m.in. Koleje Dolnośląskie, PolRegio, PKP Intercity) w klasie drugiej ze zniżką pracowniczą, która wynosi 99%.