W dniu 21.11.2023 r. odbyły się w roku szkolnym 2023 / 2024 pierwsze zajęcia edukacyjne pn. Innowacje Pedagogiczne "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny" u przewoźnika w ruchu towarowych w Sekcji Utrzymania i Napraw Pojazdów Trakcyjnych Wrocław Brochów Dolnośląskiego Zakładu we Wrocławiu "PKP CARGO" S.A.

Przed rozpoczęciem zajęć na terenie Zakładu odbyły się obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie działalności Zakładu we Wrocławiu.

Młodzież z klasy III i IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego oraz III klasy technikum o kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego pod czujnym okiem pana profesora Aleksandra Polakowskiego, który kilkadziesiąt lat pracował właśnie na tej Sekcji oraz mistrza z tej Sekcji w sposób profesjonalny omawiali poszczególne stanowiska związane z budową, utrzymaniem pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę - Zakład Dolnośląski we Wrocławiu "CARGO" S.A. oraz odpowiadali na pytania zadawane przez młodzież.

Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
01
Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
02
Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
03
Uczestnicy wycieczki zawodznawczej z opiekunami na tle pojazdu trakcyjnego DRAGON
Nauczyciel Roland Potoczny poznaje układ sterowania (obsługi) pojazdu trakcyjnego DRAGON
04
Nauczyciel Roland Potoczny poznaje układ sterowania (obsługi) pojazdu trakcyjnego DRAGON
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
05
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
Oliwier Waliś z klasy IV TK poznaje układ sterowania (obsługi) pojazdu trakcyjnego DRAGON
06
Oliwier Waliś z klasy IV TK poznaje układ sterowania (obsługi) pojazdu trakcyjnego DRAGON
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
07
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
08
Uczestnicy wycieczki obok pojazdu trakcyjnego ET22-051
Uczestnicy wycieczki na nastawni WB22 Wrocław Brochów
09
Uczestnicy wycieczki na nastawni WB22 Wrocław Brochów
Obserwacja dokonywania P1 na pojeździe trakcyjnym DRAGON
10
Obserwacja dokonywania P1 na pojeździe trakcyjnym DRAGON
Jeden z pojazdów trakcyjnych trakcji spalinowej PKP Cargo
13
Jeden z pojazdów trakcyjnych trakcji spalinowej PKP Cargo
Młodzież podczas omawiania pracy przy Punkcie Kontrolnym WB22
11
Młodzież podczas omawiania pracy przy Punkcie Kontrolnym WB22 "PKP CARGO" S.A.
Młodzież podczas omawiania pracy przy Punkcie Kontrolnym WB22
12
Młodzież podczas omawiania pracy przy Punkcie Kontrolnym WB22 "PKP CARGO" S.A.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Największym zainteresowaniem młodzieży cieszył się opis najnowszej sześcioosiowej lokomotywy w trakcji elektrycznej i po części w trakcji spalinowej DRAGON przeznaczona do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych o masie do 4.500 ton. Lokomotywa E6ACT Dragon jest pierwszą nową lokomotywą towarową po ET22, której produkcję zakończono w 1989 roku. Dragon charakteryzuje się dużą siłą pociągową do 374 kN, bez­pie­czeń­stwem użytkowania, atrak­cyjną ceną, eko­no­micznym użyt­ko­wa­niem, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz bezawaryjnością. Uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem kabiny maszynisty oraz układem sterowania tej lokomotywy. Dodatkowo uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z pracą na nastawni (Punkt Kontrolny) pojazdów trakcyjnych WB22 należącej do PKP CARGO S.A. Pani nastawnicza odpowiadała na wszystkie pytania zadawane przez młodzież a także omówiła pracę związanej z tym zawodem.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, opiekunowie wycieczki składają na ręce Pana Dyrektora Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu a także Pani Dagmary, serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tych zajęć.

Sprawozdanie przygotowali: Roland Potoczny i Aleksander Polakowski

W dniu 25.10.2023 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźnika w ruchu pasażerskim w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny".

W tym dniu w naszej szkole pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego "PKP Intercity" S.A. były prowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu działalności, rodzajami pociągów oraz ulgami na przejazd stosowane podczas podróży pociągami Spółki "PKP Intercity" S.A.

Podczas zajęć teoretycznych były również prowadzone zajęcia praktyczne z pomocą materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Panią Alicję i Panią Magdą.

Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
innowacje_01
Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
innowacje_02
Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
innowacje_03
Klas II układanie zdjęć - miejsca specjalne w pociągach PKP
Zdjęcia do ćwiczeń z zakresu zajęć z Innowacji Pedagogicznych
innowacje_04
Zdjęcia do ćwiczeń z zakresu zajęć z Innowacji Pedagogicznych
Klasa III - przyporządkowywanie zdjęć do rodzajów miejsc specjalnych w pociągach Spółki PKP Intercity
innowacje_05
Klasa III - przyporządkowywanie zdjęć do rodzajów miejsc specjalnych w pociągach Spółki PKP Intercity
Klasa III - przyporządkowywanie zdjęć do rodzajów miejsc specjalnych w pociągach Spółki PKP Intercity
innowacje_06
Klasa III - przyporządkowywanie zdjęć do rodzajów miejsc specjalnych w pociągach Spółki PKP Intercity
Rozwiązywanie testu w zakresie zakupu biletu w pociągach Spółki PKP Intercity
innowacje_07
Rozwiązywanie testu w zakresie zakupu biletu w pociągach Spółki PKP Intercity
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W zajęciach uczestniczyła młodzież z klasy III oraz gościnnie klasy II technikum o kierunku technik transportu kolejowego.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, co śmiało można pokazać na załączonych zdjęciach. Roland Potoczny

W dniu 29.05.2023 r. w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu odbyły się już ostatnie zajęcia edukacyjne w ramach Innowacji Pedagogicznych Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny w roku szkolnym 20222023. Innowacje Pedagogiczne były prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego - instruktora ds. handlowych z Zakładu Zachodniego PKP Intercity S.A. w Poznaniu.

W tych zajęciach uczestniczyła klasa III i IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego.

Tematami zajęć było: REKRUTACJA i SELEKCJA – podstawowe informacje, zasady i zachowanie podczas spotkań rekrutacyjnych. Omówienie technik rekrutacyjnych oraz zadań, z jakimi można się spotkać w trakcie Assessment Center. Oprócz tego, młodzież z klas kolejowych mogła zapoznać się między innymi z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas Rekrutacji

 1. Jakie warunki muszę spełnić, żeby zostać konduktorem w PKP INTRERCITY
 2. Jak długo trwa szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku konduktora
 3. Co w przypadku dojazdów np. z Wrocławia Nie wyobrażam sobie dojeżdżać codziennie na zajęcia do Warszawy lub Gdyni.
 4. Czy w trakcie szkolenia będę otrzymywał wynagrodzenie
 5. Czym jest umowa lojalnościowa
 6. Jak wygląda egzamin na konduktora
 7. Jakie warunki pracy po okresie szkolenia oferuje PKP INTERCITY
 8. Jakie elementy składają się na wynagrodzenie konduktora
 9. Jak wygląda harmonogram pracy konduktora. Czy godziny pracy są stałe
Zajęcia prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego
innowacja01
Zajęcia prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja02
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja03
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja04
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja05
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja06
Uczniowie w czasie zajęć
Pytania i odpowiedzi
innowacja07
Pytania i odpowiedzi
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W dalszej części zajęć przedstawiono praktyczne przykłady postępowania konduktora w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Uczestnicy mieli możliwość wcielenia się w rolę konduktora i sprawdzenia się w trudnej sytuacji z klientem, wykonywali zadania w grupach oraz pogłębiali swoją wiedzę nt. obowiązków konduktora. Wszystko po to, aby przybliżyć uczniom zakres wiedzy i kompetencji potrzebnych do wykonywania wspomnianego już zawodu.

W dniu 26.04.2023 r. odbyły się zajęcia praktyczne u przewoźnika "PKP Intercity" S.A. w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny".

W tym dniu młodzież z klasy III i IV o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z zakresu przygotowania pociągu pasażerskiego nr 7200/1 relacji Zielone Góry - Lublin z wagonami do Hrubieszowa do wyjazdu części składu pociągu z grupy odstawczej "B" we Wrocławiu Głównym.

Czyności rewidenta podczas wykonywania próby hamulca
01
Sprawdzanie działania hamulca szynowego
02
Obserwacja działania dodatkowego hamulca szynowego
03
W roli kierownika IC
04
Omawianie budowy zestawu kołowego
05
Obserwacja działania cylindra powietrznego podczas wykonywania próby hamulca
06
Obserwacja dokonywania szczelności pociągu nr 7200
07
Obserwacja prac nastawni IC we Wrocławiu
08
Podziękowania za wzorowo wykonaną próbę hamulca
09
Zapoznanie się z pracą maszynisty pociągu IC
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uczniowie z w/w. klas mogła zobaczyć, jak wykonuje się szczegółową próbę hamulca z uwzględnieniem przeprowadzenia szczelności składu pociągu, a także zasadę działania hamulca szynowego. Czynności związane z próbą hamulca dokonywał starszy rewident taboru Pan Krzysztof M. który wyjaśniał procedurę wykonywania próby hamulca oraz odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez młodzież. W dalszym dniu zajęć uczniowie mogli zapoznać się z pracą na nastawni we Wrocławiu należącej do Intercity. Na zakończenie tego ciekawego dnia zajęć praktycznych, uczniowie zapoznali się z budową wagonów pasażerskich oraz budową zestawu kołowego z uwzględnieniem elementów tocznych, a także wad, usterek, które mogą wystąpić na zestawach kołowych obręczowych oraz na zestawach kołowych bezobręczowych tzw. monoblokach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, dużą wiedzą i aktywnością.

W imieniu Pani Dyrektor Szkoły oraz własnym składam serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora Zakładu Zachodniego w Poznaniu, Pana Dyrektora d/s. handlowych, a także Panu Naczelnikowi Sekcji Eksploatacji oraz Utrzymania Taboru we Wrocławiu za możliwość przeprowadzenia tych zajęć. Dziękujemy za duże zaangażowanie i merytoryczną wiedzę przekazaną przez Pana starszego rewidenta taboru kolejowego.

Z poważaniem Roland Potoczny

Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny

W dniu 04.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem Dolnośląskiego Zakładu we Wrocławiu Spółki „CARGO” S.A. celem kontynuacji realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”. W dniu 05.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem z Zachodniego Zakładu w Poznaniu Spółki „INTERCITY” S.A. celem realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.

W Innowacjach Pedagogicznych będą uczestniczyły klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego. Celem tych zajęć będzie realizacja podstawy programowej bezpośrednio u pracodawców kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym. Zajęcia będą prowadzone bezpośrednio na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem (uruchomieniem) pociągu pasażerskiego i towarowego w drogę. Zapoznanie z budową i zasadą działania wagonów w ruchu pasażerskim a także z budową i eksploatacją pojazdów trakcyjnych w ruchu towarowym. Pracą drużyny konduktorskiej oraz trakcyjnej na pociągu. Z budową i zasadą działania układu jezdnego, hamulcowego wagonów. Z zasadą obsługi kasy fiskalnej na pociągu w ruchu pasażerskim. Z zasadą sprzedaży biletu na daną relację w pociągu pasażerskim. Zapoznanie z zasadą bezpieczeństwa prowadzenia ruchu „SMS” i innymi Rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia, obsługi pociągu w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Zapoznanie z procedurą rozmowy kwalifikacyjnej podczas przyjęcia do pracodawcy na kolei.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.

W dniu 15.03.2023 r. odbyły się zajęcia praktyczne w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W tym dniu młodzież z klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach u przewoźnika towarowego "PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów.  Na tych zajęciach młodzież mogła zobaczyć codzienną pracę dyspozytora organizacyjnego pracy eksploatacyjnej, dyspozytora pociągowego, a także obowiązki odprawiacza pociągu w ruchu towarowym.  Podczas tych Innowacji Pedagogicznych młodzież miała możliwość obserwacji dokonywania (procedury) szczegółowej próby hamulca na pociągu, a także procedurę wypełniania karty próby hamulca po wykonaniu próby hamulca zgodnie z obowiązującymi przepisami na PKP.

  Chętni uczestnicy zajęć,  mogli zaprezentować i wdrożyć  sygnały dawane przy próbie hamulców zespolonych. Czynności związane z obowiązującymi sygnałami związanych   z próbą hamulca były wykonywane pod czujnym okiem starszego rewidenta taboru Pana Tomasza.

cargo _01
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _02
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _03
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _04
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _05
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _06
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _07
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _08
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _09
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów - Dyspozytornia
cargo _10
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów - elektrowóz
cargo _11
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów - dokument
cargo _12
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _13
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
cargo _14
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów - radiotelefon
cargo _15
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów - dyzpozytornia
cargo _16
"PKP CARGO" S.A. na stacji Wrocław Brochów
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pani Dyrektor ZSL we Wrocławiu, a także Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu Spółki "PKP CARGO" S.A., Panu Naczelnikowi Sekcji  Wrocław Brochów oraz Panu starszemu rewidentowi taboru za umożliwienie przeprowadzenia praktycznych zajęć w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". 

Skansen lokomotyw parowych - 1
Skansen 1
Skansen lokomotyw parowych - 1
Skansen lokomotyw parowych - 2
Skansen 2
Skansen lokomotyw parowych - 2
Skansen lokomotyw parowych - 3
Skansen 3
Skansen lokomotyw parowych - 3
Skansen lokomotyw parowych - 4
Skansen 4
Skansen lokomotyw parowych - 4
Skansen lokomotyw parowych - 5
Skansen 5
Skansen lokomotyw parowych - 5
Skansen lokomotyw parowych - 6
Skansen 6
Skansen lokomotyw parowych - 6
Skansen lokomotyw parowych - 7
Skansen 7
Skansen lokomotyw parowych - 7
Skansen lokomotyw parowych - 8
Skansen 8
Skansen lokomotyw parowych - 8
Skansen stacja Jaworzyna Śląska - 9
Skansen 9
Skansen stacja Jaworzyna Śląska - 9
Skansen lokomotyw parowych - 10
Skansen 10
Skansen lokomotyw parowych - 10
Skansen lokomotyw parowych - 11
Skansen 11
Skansen lokomotyw parowych - 11
Skansen lokomotyw parowych - 12
Skansen 12
Skansen lokomotyw parowych - 12
Skansen stanowisko pracy - 13
Skansen 13
Skansen stanowisko pracy - 13
Skansen stanowisko pracy - 14
Skansen 14
Skansen stanowisko pracy - 14
Skansen lokomotyw parowych - 15
Skansen 15
Skansen lokomotyw parowych - 15
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W dniu 08.02.2023 r.  została zorganizowana wycieczka zawodoznawcza do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku - Skansenu lokomotyw parowych i innych eksponatów dawnego kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

Młodzież ucząca się w klasach branży  kolejowej, a także z klasy w zawodzie technik eksploatacji  portów i terminali, mogła podziwiać dawne pojazdy trakcyjne zasilane parą, a także inne pojazdy trakcyjne, które są już tylko eksponatami kolejowymi. Uczniowie mogli zobaczyć również dawne pomieszczenia służbowe pracowników,  w tym pokój lekarski, gabinet naczelnika sekcji, kasę biletową.

Z wielką satysfakcją możemy się pochwalić, że przewodnikiem całej wycieczki po Skansenie był Szymon Szczęśniak - uczeń IV klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego.

W Imieniu Dyrektor Szkoły, nauczycieli uczestniczących w tej wycieczce, młodzieży i moim własnym na ręce Pani Dyrektor Skansenu w Jaworzynie Śląskiej składamy serdeczne podziękowanie za miłe przyjęcie i złożone życzenia dla młodzieży uczestniczących w tej wycieczce.

W dniu 18.01.2023 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźnika w ruchu pasażerskim w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W tym dniu w naszej szkole pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego "PKP Intercity" S.A. były prowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu prowadzenia sprzedaży biletu na pociągu Spółki "PKP Intercity" S.A. Uczniowie z klasy III. IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć, w dwuosobowych grupach została zapoznana z procedurą sprzedaży biletu na pociągu oraz mogła na terminalach kasowych dokonać sprzedaży próbnych biletów w różnych wariantach i sytuacjach na pociągu.

W dniu 11.01.2023 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W tym dniu młodzież z klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach u przewoźnika towarowego "PKP CARGO" S.A.  na stacji Wrocław Brochów.  Na tych zajęciach młodzież mogła zobaczyć codzienną pracę dyspozytora taborowego,  zapoznać się z budową, eksploatacją najnowocześniejszego pojazdu trakcyjnego eksploatowanego przez PKP CARGO tj. lokomotywę ET25-002 "DRAGON" produkcji NEWAG.

Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny 26-27.04.2022

W dniu 26, 27.04.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym
w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W dniu 26.04.2022 r. w Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego, młodzież z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć w grupach opracowywali zagadnienia.
Obowiązki konduktora:

 • Jak powinien zachowywać się konduktor w trakcie wykonywania obowiązków?
 • Co jest niedozwolone przez konduktora w trakcie wykonywania obowiązków służbowych?
 • Jakie są podstawowe obowiązki konduktora podczas wykonywania obowiązków służbowych?
 • Wypisać na jakie elementy biletu należy zwrócić uwagę podczas kontroli - bilet internetowy i zakupiony w kasie.

Innowacja pedagogiczna - bezpieczna podróż bezpieczny podróżny- PKP Cargo - zajęcia 8 - 16 listopada 2021

W dniach 08.11.2022 r. oraz 09.11.2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W dniu 08.11.2022 r. młodzież z klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach u przewoźnika towarowego "PKP CARGO" S.A. Na tych zajęciach młodzież została zapoznana z obowiązującymi przepisami bhp, p. poż. na terenie działalności Zakładu Dolnośląskiego Spółki "PKP CARGO" S.A. we Wrocławiu oraz została zapoznana z halą napraw i utrzymania pojazdów trakcyjnych w Sekcji Utrzymania Taboru Wrocław Brochów.