Wszystkie akty prawne związane ze szkołą umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej