Technik logistyk z innowacją "Obsługa klienta niemieckojęzycznego w logistyce", to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

5 lat

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja SPL.01.: Obsługa magazynów.
  • Kwalifikacja SPL.04.: Organizacja transportu.