Poznaj Polskę

Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 500 957 zł
  • Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 400 764 zł
  • Wkład Miasta: 100 193 zł
  • Kwota dofinansowania Zespołu Szkół Logistycznych z dotacji celowej budżetu państwa: 15 000 zł
  • Wkład Miasta: 3 750 zł

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 04-10-2022
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 15-12-2022

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie Poznaj Polskę

Uczestnicy projektu “ Poznaj Polskę” podczas wyjazdu edukacyjnego do Wielkopolski, który odbył się w dniach 24-26.10.2022 r. oraz do Warszawy w dniach 18-20.05.2022.

Uczestnicy projektu “ Poznaj Polskę” podczas Wyjazdu edukacyjnego do Wielkopolski, który odbył się w dniach 24-26.10.2022 r.
01
Uczestnicy projektu “ Poznaj Polskę” podczas Wyjazdu edukacyjnego do Wielkopolski, który odbył się w dniach 24-26.10.2022 r.
Pierwszy punkt programu – Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie.
02
Pierwszy punkt programu – Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie.
Katedra w Gnieźnie i jej słynne “ Drzwi Gnieźnieńskie” to obowiązkowy przystanek na 	Piastowskim Szlaku.
03
Katedra w Gnieźnie i jej słynne “ Drzwi Gnieźnieńskie” to obowiązkowy przystanek na Piastowskim Szlaku.
Lekcja W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
04
Lekcja W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Neogotycki Zamek Działyńskich w Kórniku zaciekawił architekturą, interesującymi zbiorami oraz niezwykłą historią patriotycznej rodziny.
05
Neogotycki Zamek Działyńskich w Kórniku zaciekawił architekturą, interesującymi zbiorami oraz niezwykłą historią patriotycznej rodziny.
Uczestnicy wycieczki na tle Bazyliki kolegiackiej, podczas spaceru edukacyjnego po Poznaniu.
06
Uczestnicy wycieczki na tle Bazyliki kolegiackiej, podczas spaceru edukacyjnego po Poznaniu.
Fara Poznańska to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale ważny punkt na kulturalnej mapie Poznania z uwagi na odbywające się tu koncerty.
07
Fara Poznańska to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale ważny punkt na kulturalnej mapie Poznania z uwagi na odbywające się tu koncerty.
W Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania niepodległościowego /27.12.1918-16.02.1919/
08
W Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego powstania niepodległościowego /27.12.1918-16.02.1919/
Muzeum Uzbrojenia znajduje się na terenie Fortu Winiary w poznańskiej Cytadeli
09
Muzeum Uzbrojenia znajduje się na terenie Fortu Winiary w poznańskiej Cytadeli
Uczestnicy projektu “ Poznaj Polskę” podczas wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w dniach 18-20.05.2022. Lekcja Muzealna w Łazienkach
10
Uczestnicy projektu “ Poznaj Polskę” podczas wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w dniach 18-20.05.2022. Lekcja Muzealna w Łazienkach
Monumentalny Pomnik Powstania Warszawskiego, to kolejny punkt na trasie miejsc związanych z tym wydarzeniem
11
Monumentalny Pomnik Powstania Warszawskiego, to kolejny punkt na trasie miejsc związanych z tym wydarzeniem
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy “ Grób Nieznanego Żołnierza”
12
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy “ Grób Nieznanego Żołnierza”
Na placu Zamkowym, przed kolumną Zygmunta, tuż przed zwiedzaniem siedziby królów polskich.
13
Na placu Zamkowym, przed kolumną Zygmunta, tuż przed zwiedzaniem siedziby królów polskich.
Młodzież podczas zwiedzania “ Starych Powązek” - narodowej nekropolii, w miejscu gdzie łatwiej zrozumieć słowa “ Narody tracąc pamięć, tracą życie”
14
Młodzież podczas zwiedzania “ Starych Powązek” - narodowej nekropolii, w miejscu gdzie łatwiej zrozumieć słowa “ Narody tracąc pamięć, tracą życie”
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14