Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Telefony zaufania
Numer telefonu Odbiorca Godziny pracy

800 70 2222

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym całodobowy

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka całodobowy

116 111

Telefon zaufania dla Dzieici i Młodzieży całodobowy

116 123

Telefon wsparcia emocjolanego dla dorosłych całodobowy

112

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia całodobowy