PIENIĄDZE NA RADĘ RODZICÓW PROSIMY O WPŁACANIE NA RACHUNEK:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Logistycznych
23 1500 1168 1211 6004 9842 0000
Santander Bank Polska S.A.
38 Oddział we Wrocławiu

Z pieniędzy Rady Rodziców za zgodą Rady Rodziców dofinansowywane są następujące działania na terenie Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu:

 • działalność Koła Strzeleckiego, do którego należą uczniowie Technikum Nr 12,
 • udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych poza terenem naszej szkoły (wyjazdy na rozgrywki sportowe, opłata sędziów itp.),
 • dofinansowanie wydatków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (np. zakup biletu na dojazd do szkoły, opłata za wyżywienie),
 • dofinansowanie studniówki klas IV,
 • działalność Koła Teatralnego,
 • dofinansowanie wycieczki dla uczniów z klasy, która wygrała Ligę Klas w danym roku szkolnym,
 • dofinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów biorących udział w różnych przedsięwzięciach, które realizowane były na terenie szkoły lub poza szkołą

Nagradzany jest udział uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca biorąc udział w:

 • konkursach,
 • zawodach sportowych,
 • zawodach strzeleckich,
 • olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych.
 • Inne działania prowadzone na terenie szkoły np.: Konkurs Wratislawia Aeterna, Forum Zawodowe dla uczniów klas IV.