Numer zawodu: 432106

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Czas trwania nauki w latach:

3 lata

Kwalifikacje:

  • kwalifikacja SPL.01.: Obsługa magazynów.