Godziny konsultacji mogą ulec zmianie w przypadku zmiany planu lekcji.