Poznaj Polskę

Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 500 957 zł
  • Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 400 764 zł
  • Wkład Miasta: 100 193 zł
  • Kwota dofinansowania Zespołu Szkół Logistycznych z dotacji celowej budżetu państwa: 15 000 zł
  • Wkład Miasta: 3 750 zł

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 04-10-2022
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 15-12-2022

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie Poznaj Polskę