Spółka 'PKP Intercity' (początkowo jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała 1 września 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe'. Dnia 2 stycznia 2008 roku przekształcona została w Spółkę Akcyjną. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu oraz innych właściwych przepisów.

PKP Intercity obsługuje kolejowe przewozy pasażerskie. Uruchamia pociągi kategorii: Express InterCity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK). Oferuje przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.