Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny 26-27.04.2022

W dniu 26, 27.04.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym
w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W dniu 26.04.2022 r. w Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego, młodzież z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć w grupach opracowywali zagadnienia.
Obowiązki konduktora:

  • Jak powinien zachowywać się konduktor w trakcie wykonywania obowiązków?
  • Co jest niedozwolone przez konduktora w trakcie wykonywania obowiązków służbowych?
  • Jakie są podstawowe obowiązki konduktora podczas wykonywania obowiązków służbowych?
  • Wypisać na jakie elementy biletu należy zwrócić uwagę podczas kontroli - bilet internetowy i zakupiony w kasie.

Innowacja pedagogiczna - bezpieczna podróż bezpieczny podróżny- PKP Cargo - zajęcia 8 - 16 listopada 2021

W dniach 08.11.2022 r. oraz 09.11.2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny". W dniu 08.11.2022 r. młodzież z klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyła w zajęciach u przewoźnika towarowego "PKP CARGO" S.A. Na tych zajęciach młodzież została zapoznana z obowiązującymi przepisami bhp, p. poż. na terenie działalności Zakładu Dolnośląskiego Spółki "PKP CARGO" S.A. we Wrocławiu oraz została zapoznana z halą napraw i utrzymania pojazdów trakcyjnych w Sekcji Utrzymania Taboru Wrocław Brochów.