W dniu 29.05.2023 r. w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu odbyły się już ostatnie zajęcia edukacyjne w ramach Innowacji Pedagogicznych Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny w roku szkolnym 20222023. Innowacje Pedagogiczne były prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego - instruktora ds. handlowych z Zakładu Zachodniego PKP Intercity S.A. w Poznaniu.

W tych zajęciach uczestniczyła klasa III i IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego.

Tematami zajęć było: REKRUTACJA i SELEKCJA – podstawowe informacje, zasady i zachowanie podczas spotkań rekrutacyjnych. Omówienie technik rekrutacyjnych oraz zadań, z jakimi można się spotkać w trakcie Assessment Center. Oprócz tego, młodzież z klas kolejowych mogła zapoznać się między innymi z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas Rekrutacji

  1. Jakie warunki muszę spełnić, żeby zostać konduktorem w PKP INTRERCITY
  2. Jak długo trwa szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku konduktora
  3. Co w przypadku dojazdów np. z Wrocławia Nie wyobrażam sobie dojeżdżać codziennie na zajęcia do Warszawy lub Gdyni.
  4. Czy w trakcie szkolenia będę otrzymywał wynagrodzenie
  5. Czym jest umowa lojalnościowa
  6. Jak wygląda egzamin na konduktora
  7. Jakie warunki pracy po okresie szkolenia oferuje PKP INTERCITY
  8. Jakie elementy składają się na wynagrodzenie konduktora
  9. Jak wygląda harmonogram pracy konduktora. Czy godziny pracy są stałe
Zajęcia prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego
innowacja01
Zajęcia prowadzone przez Pana Mariusza Kozielskiego
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja02
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja03
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja04
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja05
Uczniowie w czasie zajęć
Uczniowie w czasie zajęć
innowacja06
Uczniowie w czasie zajęć
Pytania i odpowiedzi
innowacja07
Pytania i odpowiedzi
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

W dalszej części zajęć przedstawiono praktyczne przykłady postępowania konduktora w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Uczestnicy mieli możliwość wcielenia się w rolę konduktora i sprawdzenia się w trudnej sytuacji z klientem, wykonywali zadania w grupach oraz pogłębiali swoją wiedzę nt. obowiązków konduktora. Wszystko po to, aby przybliżyć uczniom zakres wiedzy i kompetencji potrzebnych do wykonywania wspomnianego już zawodu.