WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA
W ZESPOLE SZKÓŁ LOGISTYCZNYCH

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe We wrześniu 1990 roku doszło we Wrocławiu do pierwszego spotkania przedstawicieli obu szkół. W latach 1990 -1993 odbyły się kolejne spotkania, z których trzy miały miejsce we Wrocławiu, dwa w Groß-Gerau. Punktem ciężkości tych spotkań były kontakty muzyczne, gdyż w obu szkołach działaly grupy muzyczne. Koncerty zespołów niemieckich odbywały się w wielu wrocławskich szkołach. Integracji sprzyjały wspólnie organizowane wycieczki, dyskoteki, zawody sportowe, spotkania przy ognisku, wizyty w filharmonii i operetce. Uczniowie wrocławscy koncertowali w kilku miastach Hesji (Darmstadt, Worms, Groß-Gerau). Niezapomniane wrażenia pozostawiły w pamięci spotkanie z burmistrzem Groß-Gerau, wycieczka do Frankfurtu nad Menem, zabawy na lodowisku w Darmstadt.

Spotkanie w Bad Nenndorf

Jednym z doświadczeń w kontaktach zagranicznych okazał się pobyt uczniów Technikum Kolejowego w Dolnej Saksonii. W październiku 1996 roku udała się do Bad Nenndorf grupa polskich uczniów. Podczas tego pobytu uczniowie polscy mieli okazję poznać miasto i okolicę oraz system szkolnictwa Dolnej Saksonii uczestnicząc w zajęciach gimnazjum w Bad Nenndorf. Z dużym zainteresowaniem zwiedzali stolicę Dolnej Saksonii oraz targi INFA 96

Zespół Szkół Kolejowych i BSZ-DRESDEN

W styczniu 1999 r. nawiązano współpracę ze szkołą w Dreźnie (Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik). We wrześniu 1999 roku odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży we Wrocławiu, a w roku 2006 odbyło się kolejne, ósme już spotkanie, w Dreźnie. Poznawanie historii regionów, w których mieszczą się obie szkoły, poznanie systemów szkolnictwa obu krajów, kursy językowe, wspólne warsztaty teatralne, wycieczki do miejsc pamięci, szkolne spotkania dyskusyjne, zajęcia sportowe wypełniały programy spotkań. Spotkania młodzieży dają możliwość poznania zróżnicowanych kultur, mentalności i tradycji. Działania wynikające ze współpracy pozwalają na ich wzajemne przenikanie się, wskutek czego następuje zapominanie o schematach i stereotypach, zamiast tych pojawiają się własne opinie, poglądy, przekonania.

Spotkania nauczycieli partnerskich szkół

Oprócz wymiany młodzieży odbyły się również dwa spotkania zainteresowanych nauczycieli. Pierwsze miało miejsce we Wrocławiu w październiku 2004 roku, kolejne w Dreźnie, w sierpniu 2005. Podczas obu tych spotkań nauczyciele mieli okazję do nawiązania bliższych kontaktów, wymiany opinii na temat systemów oświaty w obu krajach oraz współpracy obu partnerskich szkół. Wymianę szkolną, zainicjowaną przez dyrektora Technikum Kolejowego, Zbigniewa Lubczyńskiego, kontynuowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Kolejowych Tadeusza Szydłowskiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 Stellę Gazdulską, koordynowali, wspierani przez Grono pedagogiczne, nauczyciele: Elżbieta Jednoróg, Danuta Białek, Romuald Antonik, Artur Kowalik, Marzena Molecka, Agnieszka Łuckoś. Stronę niemiecką reprezentowali dyrektor Klaus Göhler, dyrektor Kristal Bartusch – Pester oraz Marion Ossowski – koordynator spotkań w Dreźnie. Spotkania w Groß-Gerau koordynowane były przez Siegfrieda Dittmana, Knuta Eckhardta i Michaela Ruppensberga.

Fotoreportaże

Wrocław 2009
Wrocław 2014

Drezno 2009
Drezno 2009 - jubileusz

Wrocław 2009
Wrocław 2009

Drezno 2008
Drezno 2008

Wrocław 2007
Wrocław 2007

Drezno 2006
Drezno 2006