Do wakacji pozostało

---

Zawody kolejowe

Technik Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Klasa Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym objęta jest szczególnym patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe. Stypendia fundowane dla uczniów tej klasy, sponsorowane przez PKP, wynoszą miesięcznia od 200 zł w klasie pierwszej do 500 zł w klasie czwartej. Praktyki zawodowe odbywają się w Dolnośląskim Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu. Uczniowie w szkole uczą się o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (np.: czujniki, przekaźniki, semafory, komputery). Jest dużo zajęć z elektrotechniki. Do dyspozycji jest ogromna makieta kolejowa. Predysponowani do tego zawodu są absolwenci gimnazjów z dobrymi ocenami z matematyki i informatyki.
Czas trwania nauki w latach: 4.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja EE.23: Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Po ukończeniu szkoły:

+Automatyk Sterowanie Ruchem Kolejowym

Jest to bardzo poszukiwany i cenony zawód na rynku pracy. Serwisowanie urządzeń sterujących ruchem szybkich pociągów to naprawdę pasjonujące zajęcie.

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży mechatronicznej i elektrycznej

Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektryczną. Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze sobie radzi na laboratoriach i innych zajęciach specjalistycznych z obwodów elektrycznych (z czym mają problem absolwenci liceów).

Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego

Klasa Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego objęta jest szczególnym patronatem PKP Intercity S.A. Praktyki zawodowe odbywają się w Zakładzie Zachodnim PKP Intercity we Wrocławiu. Uczniowie w szkole uczą się o konstrukcji i obwodach elektrycznych lokomotyw i sieci trakcyjnej a także zajmują się montażem urządzeń i maszyn elektrycznych.
Czas trwania nauki w latach: 4.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznych
  • Kwalifikacja EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Po ukończeniu szkoły:

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży elektryczno - energetycznej

Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektryczną. Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze sobi radzi na laboratoriach i innych zajęciach specjalistycznych z obwodów elektrycznych (z czym mają zazwyczaj problem absolwenci liceów).

+Maszynista lokomotyw i zespołów trakcyjnych

Jest to pasjonujący zawód, o którym marzy wielu chłopców. Większość dzisiejszych maszynistów i kadry kierowniczej spółek przewozowych we Wrocławiu to absolwenci tej szkoły.

+Specjalista elektromonter pojazdów trakcyjnych i sieci trakcyjnej

Tylko na tym kierunku uczniowie mogą poznać budowę, działanie lokomotyw oraz konstrukcję sieci trakcyjnej. We Wrocławiu znajduje się wiele zakładów zajmujących się budową i naprawą pojazdów szynowych i czekających na absolwentów naszej szkoły.

+Dyspozytor pojazdów trakcyjnych

W chwili kiedy to czytasz porusza się po sieci kolejowej Dolnego Śląska kilkadziesiąt pociągów pasażerskich i towarowych. To dyspozytor pojazdów trakcyjnych planuje i czuwa nad tym aby pociąg pasażerski podstawił się o odpowiedniej godzinie, a towarowy na czas dostał lokomotywę. Praca dyspozytora lokomotyw przypomina zabawę pociągami na makiecie kolejowej.

Technik Transportu Kolejowego

Klasa Technik Transportu Kolejowego jest objęta patronatem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Stypendia fundowane dla uczniów tej klasy, sponsorowane przez PKP, wynoszą miesięcznia od 200 zł w klasie pierwszej do 500 zł w klasie czwartej. Praktyki zawodowe w drugiej klasie odbywają się W PKP PLK na stanowiskach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym a w trzeciej w PKP Intercity. Uczniowie w szkole uczą się o kierowaniu ruchem kolejowym oraz organizowaniem przewozów pasażerskich i towarowych.
Czas trwania nauki w latach: 4.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • Kwalifikacja AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Po ukończeniu szkoły:

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży kolejowej
lub spedycyjno - logistycznej

Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych, którzy potrafią właściwie ukierunkować ucznia pod kątem wyboru kierunku studiów. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze orientuje się w organizacji przewozów kolejowych i nie jest dla niego problemem wykonanie wielu zadań projektowych z czym mogą mieć problemy absolwenci liceów.

+Kierownik pociągu pasażerskiego

Obsługa podróżnych oraz urządzeń w szybkich pociągach typu Pendolino jest pasjonującym zajęciem ale nie łatwym. Uczniowie na zajęciach uczą się zasad działania urządzeń pokładowych takiego pociągu a także języków obcych w zakresie tematyki kolejowej i obsługi pasażerów.

+Dyżurny ruchu odpowiedzialny za kierowanie ruchem kolejowym na stacji.

Sterowanie ruchem kolejowym jest ciekawym zajęciem - wymaga znajomości zasad działania urządzeń sterujących takich jak zwrotnice, semafory ale i także znajomości procedur. Uczniowie na zajęciach uczą się szczegółowo o urządzeniach sterowania oraz o zasadach prowadzenia ruchu. Jest to bardzo poszukiwany zawód.

+Specjalista w biurze spółki kolejowej.

Zorganizowanie przewozów kolejowych to ułożenie rozkładu jazdy, zaplanowanie pracy kolejarzom na różnych stanowiskach, zaplanowanie sprzątania i przygotowania pociagów do jazdy. Na zajęciach w szkole i na praktykach uczniowie poznają zasady planowania pracy kolejowej.