Do wakacji pozostało

---

Zawody kolejowe

Technik Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Numer zawodu: 311407

Klasa Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym objęta jest szczególnym patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe. Stypendia fundowane dla uczniów tej klasy, sponsorowane przez PKP, wynoszą miesięcznia od 200 zł w klasie pierwszej do 500 zł w klasie czwartej. Praktyki zawodowe odbywają się w Dolnośląskim Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu. Uczniowie w szkole uczą się o urządzeniach sterowania ruchem kolejowym (np.: czujniki, przekaźniki, semafory, komputery). Jest dużo zajęć z elektrotechniki. Do dyspozycji jest ogromna makieta kolejowa. Predysponowani do tego zawodu są absolwenci gimnazjów z dobrymi ocenami z matematyki i informatyki.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja TKO.02: Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Po ukończeniu szkoły:

+Automatyk Sterowanie Ruchem Kolejowym

Jest to bardzo poszukiwany i cenony zawód na rynku pracy. Serwisowanie urządzeń sterujących ruchem szybkich pociągów to naprawdę pasjonujące zajęcie.

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży mechatronicznej i elektrycznej

Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektryczną. Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze sobie radzi na laboratoriach i innych zajęciach specjalistycznych z obwodów elektrycznych (z czym mają problem absolwenci liceów).

Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego

Numer zawodu: 311302

Klasa Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego objęta jest szczególnym patronatem PKP Intercity S.A. Praktyki zawodowe odbywają się w Zakładzie Zachodnim PKP Intercity we Wrocławiu. Uczniowie w szkole uczą się o konstrukcji i obwodach elektrycznych lokomotyw i sieci trakcyjnej a także zajmują się montażem urządzeń i maszyn elektrycznych.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznych
  • Kwalifikacja TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Po ukończeniu szkoły:

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży elektryczno - energetycznej

Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektryczną. Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze sobi radzi na laboratoriach i innych zajęciach specjalistycznych z obwodów elektrycznych (z czym mają zazwyczaj problem absolwenci liceów).

+Maszynista lokomotyw i zespołów trakcyjnych

Jest to pasjonujący zawód, o którym marzy wielu chłopców. Większość dzisiejszych maszynistów i kadry kierowniczej spółek przewozowych we Wrocławiu to absolwenci tej szkoły.

+Specjalista elektromonter pojazdów trakcyjnych i sieci trakcyjnej

Tylko na tym kierunku uczniowie mogą poznać budowę, działanie lokomotyw oraz konstrukcję sieci trakcyjnej. We Wrocławiu znajduje się wiele zakładów zajmujących się budową i naprawą pojazdów szynowych i czekających na absolwentów naszej szkoły.

+Dyspozytor pojazdów trakcyjnych

W chwili kiedy to czytasz porusza się po sieci kolejowej Dolnego Śląska kilkadziesiąt pociągów pasażerskich i towarowych. To dyspozytor pojazdów trakcyjnych planuje i czuwa nad tym aby pociąg pasażerski podstawił się o odpowiedniej godzinie, a towarowy na czas dostał lokomotywę. Praca dyspozytora lokomotyw przypomina zabawę pociągami na makiecie kolejowej.

Technik Transportu Kolejowego

Numer zawodu: 311928

Klasa Technik Transportu Kolejowego jest objęta patronatem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Stypendia fundowane dla uczniów tej klasy, sponsorowane przez PKP, wynoszą miesięcznia od 200 zł w klasie pierwszej do 500 zł w klasie czwartej. Praktyki zawodowe w drugiej klasie odbywają się W PKP PLK na stanowiskach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym a w trzeciej w PKP Intercity. Uczniowie w szkole uczą się o kierowaniu ruchem kolejowym oraz organizowaniem przewozów pasażerskich i towarowych.
Czas trwania nauki w latach: 5.

Kwalifikacje:

  • Kwalifikacja TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • Kwalifikacja TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Po ukończeniu szkoły:

+Kontynuacja nauki na studiach technicznych w branży kolejowej
lub spedycyjno - logistycznej

Pośród nauczycieli są pracownicy wyższych uczelni i instytutów badawczych, którzy potrafią właściwie ukierunkować ucznia pod kątem wyboru kierunku studiów. Student, który ukończył ten kierunek bardzo dobrze orientuje się w organizacji przewozów kolejowych i nie jest dla niego problemem wykonanie wielu zadań projektowych z czym mogą mieć problemy absolwenci liceów.

+Kierownik pociągu pasażerskiego

Obsługa podróżnych oraz urządzeń w szybkich pociągach typu Pendolino jest pasjonującym zajęciem ale nie łatwym. Uczniowie na zajęciach uczą się zasad działania urządzeń pokładowych takiego pociągu a także języków obcych w zakresie tematyki kolejowej i obsługi pasażerów.

+Dyżurny ruchu odpowiedzialny za kierowanie ruchem kolejowym na stacji.

Sterowanie ruchem kolejowym jest ciekawym zajęciem - wymaga znajomości zasad działania urządzeń sterujących takich jak zwrotnice, semafory ale i także znajomości procedur. Uczniowie na zajęciach uczą się szczegółowo o urządzeniach sterowania oraz o zasadach prowadzenia ruchu. Jest to bardzo poszukiwany zawód.

+Specjalista w biurze spółki kolejowej.

Zorganizowanie przewozów kolejowych to ułożenie rozkładu jazdy, zaplanowanie pracy kolejarzom na różnych stanowiskach, zaplanowanie sprzątania i przygotowania pociagów do jazdy. Na zajęciach w szkole i na praktykach uczniowie poznają zasady planowania pracy kolejowej.