Do wakacji pozostało

---

WF z klasą

WF z klasą to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.

We współpracy z nauczycielami WF-u, Dyrekcją, uczniami chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - będą ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, gimnastyka, lekkoatletyka, ale także taniec, aerobik, turystyka rowerowa , piesza i np.: łyżwiarstwo. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Warto podkreślić, że nasza szkoła jest jedną ze 150 placówek uczestniczących w projekcie i jedną z 27 na Dolnym Śląsku. To zaszczyt, ale również i nowe wyzwania.

Zadania szkół w programie:

  1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
  2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
  3. Dokumentacja działań na blogu
Projekt WF z klasą/blog prowadzi Joanna Wolfart – Piech, nauczyciel wychowania fizycznego ZS Nr 23, doradca metodyczny WCDN.