Do wakacji pozostało

---

Wrocławska Edukacja - tworzenie kont

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu!

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) został utworzony portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl.

Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie:

  • z dziennika elektronicznego,
  • zasobów biblioteki szkolnej (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych),
  • platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,
  • w rekrutacji do szkół.

Uczniowie i ich rodzice mogą mieć tworzone konta na portalu po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo uczniowie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO. Tworzenie kont będzie odbywało się sukcesywnie, po zebraniu przez sekretariat szkoły zgód od rodziców. Aby było możliwe korzystanie z usług elektronicznych od 1 września 2014 r., koniecznym jest abyście Państwo dostarczyli wypełnione wnioski/zgody do sekretariatu szkoły.

Wzory wniosków do pobrania:

  • WUK - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” oraz wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej. Pobierz
  • WU - Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”. Pobierz
  • WKR - Wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej dla ucznia, który posiada URBANCARD - Wrocławską Kartę Miejską. Pobierz
  • WK - Wniosek o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej dla ucznia, który już posiada konto na portalu Wrocławska Edukacja. Pobierz
  • WR - Wniosek o utworzenie konta rodzica (opiekuna prawnego) na portalu internetowym Wrocławska Edukacja. Pobierz