Do wakacji pozostało

---

Trening Umiejętności Społecznych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy współpracy Credit Suisse stworzyła projekt 'Trening Umiejętności Społecznych'

Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które zwiększają możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy. A także wpływają na jakość życia osobtistego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tym projekcie.
Liderem jest mgr Katarzyna Pałkiewicz

  1. Sprawozdanie z realizacji projektu 2018-2019

  2. Sprawozdanie z realizacji projektu 2017-2018

  3. Sprawozdanie z realizacji projektu 2016-2017

  4. Samoloty pasażerskie - R. Porzyc i T. Papidze


  1. Fotoreportaż z TUS-u

  2. Sprawozdanie z realizacji projektu 2013-2014

  3. Sprawozdanie z realizacji projektu 2014-2015

  4. Fotoreportaż z Treningu Umiejętności Społecznych