Do wakacji pozostało

---

Ogłoszenia o przetargach

Dostawa żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu

Załączniki:

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego ww. informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
mgr S. Gazdulska


Dostawa żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu
Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 23 listopada 2020 r.

Zadania:

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
mgr S. Gazdulska


Dostawa żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu
informacja o wyborze wykonawcy z dnia 07 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
mgr S. Gazdulska