Do wakacji pozostało

---

Rada Rodziców

Ubezpieczenia uczniów

Numer konta Rady Rodziców

Pieniądze na Radę Rodziców prosimy o wpłacanie na rachunek:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Logistycznych

23   1500   1168   1211   6004   9842   0000

Santander Bank Polska S.A.
38 Oddział we Wrocławiu

 • Rada Rodziców - 50 zł (w opisie RR, imię i nazwisko dziecka, klasa)
 • Ubezpieczenie - 38 zł (w opisie Gothaer, imię i nazwisko dziecka, klasa - druga osoba z rodzeństwa płaci 50% taniej)
  wpłata na konto Rady Rodziców do 10 października 2019 r

Z pieniędzy Rady Rodziców za zgodą Rady Rodziców dofinansowywane są następujące działania na terenie Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu:

 • działalność Koła Strzeleckiego, do którego należą uczniowie Technikum Nr 12,
 • udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych poza terenem naszej szkoły (wyjazdy na rozgrywki sportowe, opłata sędziów itp.),
 • dofinansowanie wydatków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (np. zakup biletu na dojazd do szkoły, opłata za wyżywienie),
 • dofinansowanie studniówki klas IV,
 • działalność Koła Teatralnego,
 • dofinansowanie wycieczki dla uczniów z klasy, która wygrała Ligę Klas w danym roku szkolnym,
 • dofinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów biorących udział w różnych przedsięwzięciach, które realizowane były na terenie szkoły lub poza szkołą.

Nagradzany jest udział uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca biorąc udział w:

 • konkursach,
 • zawodach sportowych,
 • zawodach strzeleckich,
 • olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych.

Inne działania prowadzone na terenie szkoły np.:

 • Konkurs Wratislawia Aeterna,
 • Forum Zawodowe dla uczniów klas IV.
Szanowni Rodzice, W naszej Szkole działa Rada Rodziców, której celem jest pomoc w realizacji działań, na które nie otrzymuje środków z zewnątrz. Z wpłat ....

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2017/2018