Do wakacji pozostało

---

Rada Rodziców

Ubezpieczenia uczniów

Numer konta Rady Rodziców

Drodzy Państwo

Opłaty na ubezpieczenie dokonujemy na Radę Rodziców.
W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz podać klasę z symbolem, jeżeli ktoś z Państwa dodatkowo wpłaca OC to proszę o dopisek: plus OC
np.: polisa ANNA IKSIŃSKA klasa 1TL1
lub polisa ANNA IKSIŃSKA klasa 1TL1 plus OC

W załączniku wybrane warianty oraz informacja dla rodziców nt ubezpieczenia.
Na Rok Szkolny 2020/2021 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w InterRisk.

Do wyboru jest jeden z trzech wariantów ubezpieczenia:

 • Wariant 1: suma ubezpieczenia 20 000 zł na Uszczerbek
  na Zdrowiu za składkę 35 zł za ucznia;
 • Wariant 2: suma ubezpieczenia 25 000 zł na Uszczerbek
  na Zdrowiu za składkę 42 zł za ucznia;
 • Wariant 3: suma ubezpieczenia 30 000 zł na Uszczerbek
  na Zdrowiu za składkę 50 zł za ucznia.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/h w domu, jak również w życiu prywatnym, w szkole oraz na zajęciach sportowych (cały świat).
Jest możliwość rozszerzenia polisy NNW o ubezpieczenie OC na praktykach zawodowych. Wysokość dopłaty jest zależna od wybranego jednego z dwóch wariantów poniżej:

 • Wariant 1 z sumą ubezpieczania 10 tys zł kosztuje 9 zł na 12 miesięcy,
 • Wariant 2 z sumą ubezpieczania 20 tys zł kosztuje 13 zł na 12 miesięcy.

Informacje dodatkowe:
W przypadku ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, gdy ubezpiecza się rodzeństwo przysługuje rabat w wysokości 50% na drugie i kolejne dziecko. Rabat dotyczy wszystkich wariantów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków tj. 35 zł, 42 zł, 50 zł.
Rabat dotyczy tylko i wyłączenie ubezpieczenia od NW.
Na ubezpieczenie od OC na praktyki zawodowe nie przysługuje żaden rabat.
Należy wpłacić wymaganą kwotę tj 9 zł lub 13 zł

Pieniądze na Radę Rodziców prosimy o wpłacanie na rachunek:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Logistycznych

23   1500   1168   1211   6004   9842   0000

Santander Bank Polska S.A.
38 Oddział we Wrocławiu

 • Rada Rodziców - 50 zł (w opisie RR, imię i nazwisko dziecka, klasa)
 • Ubezpieczenie (w opisie imię i nazwisko dziecka, klasa)
  wpłata na konto Rady Rodziców do 05 października 2020 r

Z pieniędzy Rady Rodziców za zgodą Rady Rodziców dofinansowywane są następujące działania na terenie Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu:

 • działalność Koła Strzeleckiego, do którego należą uczniowie Technikum Nr 12,
 • udział uczniów w zawodach sportowych organizowanych poza terenem naszej szkoły (wyjazdy na rozgrywki sportowe, opłata sędziów itp.),
 • dofinansowanie wydatków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (np. zakup biletu na dojazd do szkoły, opłata za wyżywienie),
 • dofinansowanie studniówki klas IV,
 • działalność Koła Teatralnego,
 • dofinansowanie wycieczki dla uczniów z klasy, która wygrała Ligę Klas w danym roku szkolnym,
 • dofinansowanie zakupu nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów biorących udział w różnych przedsięwzięciach, które realizowane były na terenie szkoły lub poza szkołą.

Nagradzany jest udział uczniów, którzy zdobywają czołowe miejsca biorąc udział w:

 • konkursach,
 • zawodach sportowych,
 • zawodach strzeleckich,
 • olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych.

Inne działania prowadzone na terenie szkoły np.:

 • Konkurs Wratislawia Aeterna,
 • Forum Zawodowe dla uczniów klas IV.
Szanowni Rodzice, W naszej Szkole działa Rada Rodziców, której celem jest pomoc w realizacji działań, na które nie otrzymuje środków z zewnątrz. Z wpłat ....

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2017/2018