Do wakacji pozostało

---

KIK-34 - Zachowaj równowagę

Program adresowany do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy Nr. KIK-34

Podstawowym celem Projektu KIK/34, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Realizatorem projektu jest Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Projekt ten, współfinansowany przez Rząd Szwajcarii, to jedno z pierwszych przedsięwzięć tego typu realizowanych w Polsce, jest także objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Szkoła/przedszkole ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich kryteriów.

Kryteria są zróżnicowane w zależności od rodzaju placówki.

 • organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły,
 • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku,
 • zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami,
 • zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny,
 • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia,
 • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty)
 • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami
 • organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły,
 • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku,
 • zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami,
 • eduracjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne)
 • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
 • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np. wymiana przepisów kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, prowadzenie gazetki, organizowanie konkursów, debat z ekspertami itp.),
 • promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły,
 • opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego,
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów,
 • organizacja festynów rodzinnych.

Lista placówek które otrzymały Certyfikat 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych

 • ZS Nr 23
 • LO Nr 1

Szkoły Ponadgimnazjalne Certyfikat 2014/2015

 • Zespół Szkół Nr 23,
 • Liceum Ogólnokształcące Nr 1,
 • Liceum Ogólnokształcące Nr 4,
 • (ZS Nr 3) w Świdnicy,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych,
 • Liceum Ogólnokształcące Nr X.