Do wakacji pozostało

---

Historia obiektu szkoły

Zespół budynków przy ul. J. Wł. Dawida 5-11 we Wrocławiu (Arletiusstrasse 5-11 ) powstał w latach : 1901-1903 (I etap budowy) i w l. 1907-1909 (II etap budowy), jako Zespół Szkół Ludowych – Volksschule.

Autorami projektu byli architekci wrocławscy: Richard Plüddemann i Karl Klimm. Zespół Szkół Ludowych usytuowany u zbiegu ulic Joannitów i Dawida powstał w tym samym czasie i na wspólnej działce wraz z kompleksem Gimnazjum Św. Elżbiety (dzisiejszy Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Zespół składał się z dwóch budynków, które swoimi elewacjami szczytowymi zwrócone zostały ku ulicy oraz z hali gimnastycznej umiejscowionej poprzecznie do nich. Projekt neogotyckiego wystroju elewacji, z charakterystycznymi ażurowymi szczytami ryzalitów i osiami okiennymi ujętymi we wnęki, pochodzi z lat 1898-1899 i charakteryzuje się: trójkątną formą szczytów o poziomo odgiętych narożach, prostym zamknięciem otworów okiennych z łukami odciążającymi i uproszczonym, stylizowanym detalem architektonicznym.

Pod koniec II wojny światowej interesujący nas budynek, ten z lat 1907-1909 (dziś J.Wł. Dawida 9-11) przeznaczony został na szpital i całkowicie opróżniony ze sprzętów. Na skutek działań wojennych uległ też częściowemu zrujnowaniu , jednak nie został zniszczony.

Po wojnie, w lipcu 1946r., z inicjatywy pracowników DOKP (pod kierunkiem inż. B. Siekluckiego) rozpoczęto starania o zorganizowanie szkoły o profilu komunikacyjnym. Starania uwieńczone zostały sukcesem. Po uprzednim generalnym remoncie dachu , uzupełnieniu ubytków okiennych oraz usunięciu zwałów gruzu – w dniu 3.09.1946r. zainaugurowało swoją działalność dydaktyczną – Państwowe Liceum Komunikacyjne otwierając tym samym powojenną, 60-letnią już historię Szkoły.

Bibliografia:
  1. Gryglewska A., Richard Plüddemann 1846 – 1910. Architekt Wrocławia ; wyd. Archiwum Budowlane m. Wrocławia 1998r.
  2. W szkolnym mundurze. Jubileuszowa księga wspomnień Zespołu Szkół Kolejowych 1946- Wrocław -1996 praca zbiorowa; Wrocław 1997r.
Zdjęcia:
  1. Richard Plüddemann, Karl Klimm, Zespół Szkół Ludowych przy ul. Jana Władysława Dawida 5-11 (Arletiusstrasse 5-11) we Wrocławiu, 1901-1909, widok od wschodu
  2. Richard Plüddemann, Karl Klimm, Zespół Szkół nr 23, we Wrocławiu, widok od wschodu, stan obecny
Opracowanie: Małgorzata Szydłowska