Powrót do ZSLPowrót Rekrutacji

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2018-2019

KlasaIlość
miejsc
ZawódNauczane językiRozszerzeniaPrzedmioty brane pod
uwagę przy rekrutacji
Więcej
1TL132Technik logistykjęzyk angielski, język niemieckigeografia,
język angielski
język polski,
matematyka,
język obcy,
informatyka
więcej
1TL232Technik logistykjęzyk angielski lub język niemiecki
drugi język angielski lub niemiecki lub rosyjski*
więcej
1TLi32Technik logistyk
"Logistyka w Siłach Zbrojnych RP"
klasa mundurowa**
język angielski lub język niemieckiwięcej
1TS32Technik spedytorjęzyk angielski lub język niemieckiwięcej
1TP16Technik eksploatacji portów i terminalijęzyk angielski lub język niemiecki
drugi język angielski lub niemiecki lub rosyjski*
więcej
1TK16Technik transportu kolejowegojęzyk angielski lub język niemiecki
drugi język angielski lub niemiecki lub rosyjski*
więcej
1TE16Technik elektroenergetyk transportu szynowegojęzyk angielski lub język niemieckimatematyka,
fizyka
więcej
1AS16Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymjęzyk angielski lub język niemieckiwięcej
1BM32Magazynier - logistykjęzyk angielski lub język niemieckiwięcej
SPmin 20*Technik eskplotacji portów i terminaliszkoła policealna
KKZmin 20*Technik logistykkursy kwalifikacji zawodowej

* - przy odopowiedniej ilości chętnych
** - rodzice kupują umundurowanie

Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu