Ogłaszamy Szkolny Festiwal Kultury
w jego ramach wyznaczamy dla klas zadania:

Klasy pierwsze

  • "Antyk na wesoło" - inscenizacja: Panteon bogów olimpijskich (plakat, wystawa)

Klasy drugie

  • "Mickiewicz w naszej interpretacji" - inscenizacja: Gazeta poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza (4 kartki A4)

Klasy trzecie

  • "Świat Wyspiańskiego": Plakat

Termin realizacji: klasy I i II do 30 stycznia 2008

Termin realizacji: klasy III do 15 grudnia 2007

Życzymy powodzenia
Zespół polonistów

powrót