Cykle
  1. Konkursy
  2. Prawo do informacji publicznej
  3. Prawo do udziału w referendum
  4. Prawo do prywatności
  5. Projekt uczniowski "Parlament Europejski a Parlament Rzeczypospolitej". Podobieństwa i różnice"
  6. Gazetka
  7. Warto wiedzieć

Prawa człowieka wokół nas

Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdej jednostce przysługują bezwarunkowo pewne uprawnienia, uznawane za niezbywalne i powszechne, których źródłem jest przyrodzona godność osobowa. Konieczność ich ochrony dostrzegana jest przez różnorodne organizacje i znajduje odzwierciedlenie w wielu dokumentach krajowych i międzynarodowych. Stale poszerza się zakres obszaru życia ludzkiego chronionego przez te prawa. Jednocześnie w dobie toczących się wojen, problemu współczesnego niewolnictwa, czy też różnych form dyskryminacji rośnie poczucie kryzysu praw człowieka. Pojawiają się pytania o sposoby skutecznej ich realizacji.
Z pewnością poziom respektowania praw człowieka zależy od jakości stanowionego prawa oraz działań instytucji ustanowionych dla ich realizacji. Jednak nie można pominąć znaczenia aktywności obywateli w tej kwestii. Świadomość praw i podejmowanie konkretnych działań w celu ich egzekwowania stanowi najlepszy sposób zachowania praw człowieka.

Marzena Krzempek