Cykle
ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w szkole

XX wiek przyniósł Polakom wiele wydarzeń dramatycznych, w wymiarze indywidualnym i narodowym. Spora część z nich, była przez długie lata przemilczana bądź zafałszowana. Ich bohaterowie,, wyklęci ‘’albo skazani na zapomnienie.
Dopiero od 20 lat istnieje możliwość poznania prawdy o tzw. ,,białych plamach’’, ujrzenia ich we właściwej perspektywie. Zaś prawdziwi patrioci mogą wreszcie zająć należne im miejsce, w narodowym panteonie. Znajomość naszej najnowszej historii może inspirować na wiele sposobów. Szczególnie istotny wydaje się być jej wpływ na kształtowanie poczucia wspólnotowości-niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. W kontekście upowszechniania się tendencji konsumpcyjnych oraz nasilenia egoistycznych postaw, powoływanie się na ludzi,którzy ponad osobiste dobro przedkładali wierność zasadom, ma szansę uwiarygodnić wśród młodzieży ideę patriotyzmu.
Licząc na zainteresowanie historią najnowszą, zapraszamy do czytania zamieszczonych materiałów, a także do współpracy przy ich redagowaniu.

Marzena Krzempek