Do wakacji pozostało

---

Zawodowy Wrocław

Szkoła uczestniczy w projekcie "Zawodowy Wrocław" realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów z 13 wrocławskich szkół zawodowych i techników poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy.

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:

  • szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy, realizowane w szkołach, niezakłócające obowiązku realizacji podstawy programowej w szkole
  • płatne staże zawodowe realizowane u lokalnych pracodawców (150 godz/uczestnik)
  • kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, niezakłócające obowiązku realizacji podstawy programowej w szkole, zorganizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne wyłonione w wyniku właściwej procedury. Każdy z kursów będzie miał odrębnie określoną liczbę godzin i warunki zaliczenia
  • wycieczki zawodoznawcze do firm, fabryk, koncernów zlokalizowanych na Dolnym Śląsku, pozwalające na spotkanie z przedstawicielami działu HR danej firmy.

Pliki do pobrania:

Dokumenty do II etapu projektu:


Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.

Egzamin UDT wózki widłowe gr.B - Zawodowy Wrocław

Egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. B odbędzie się dn. 30.07.2018 o godz. 12:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na zaostrzenie procedur w Urzędzie Dozoru Technicznego związanych z kwestiami formalnymi, w bieżącej edycji niestety nie ma możliwości dołączenia na egzamin osób z innych grup, które nie zdały egzaminu uprzednio. Jeśli uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zewnętrznego będą wyrażali chęć ponownego zdawania (cena egzaminu to 152 zł płatna przez ucznia), można utworzyć odrębną grupę egzaminacyjną np. w październiku, pod koniec realizacji projektu. W miarę możliwości proszę o informację, czy uczniowie z gr. A, którzy nie zdali egzaminu UDT będą zainteresowani przystąpieniem do niego ponownie.

2018-07-20;   Agnieszka Skarupa

Wycieczka zawodoznawcza do CCC

W dniu 12.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły w ramach Projektu Zawodowy Wrocław zwiedzili fabrykę obuwia i magazyny firmy CCC. Wkrótce zapraszam na fotorelację....

2018-04-23;   Agnieszka Skarupa

Fotorelacja z wycieczki do firmy partnerskiej Kuehne Nagel

Zapraszamy do oglądnięcia kilku zdjęć z wycieczki zawodowej do firmy Kuehne Nagel.

2018-02-26;   L S

II edycja Projektu Zawodowy Wrocław

Dziś ruszył nabór do II edycji Projektu Zawodowy Wrocław. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie zapraszam do sali nr 14 w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz jest również zamieszczony na facebooku na grupie Zawodowy Wrocław ZSL i w plikach do pobrania.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku 15-24 lat
b) uczęszcza do naszej szkoły.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
W trakcie szkoleń uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz zaświadczenie wydane przez Realizatora Projektu. Zajęcia będą odbywały się w szkole.
Po ukończonym szkoleniu interpersonalnym uczeń będzie mógł wziąć udział w:
b) kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych (operator wózków widłowych, transport i spedycja międzynarodowa-umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR, obsługa celna przesyłek)
lub
płatnym (1750 zł) stażu zawodowym
oraz
wycieczce zawodoznawczej dla uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce i będą brali udział w kursach specjalistycznych.

2017-11-08;   Agnieszka Skarupa

ankieta Zawodowy Wrocław

W związku z bieżącą realizacją kursów zawodowych przez uczestników projektu „Zawodowy Wrocław”, umieszczam poniżej link do ankiety oceniającej kursy.
Organizatorzy Projektu są ciekawi Waszych opinii nt. udziału w projekcie, jak i realizacji poszczególnych form wsparcia.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxuwmGhVZGyUN9rWZj9gWlDnuHOUvKYTceYaAS6LG8kyOKQ/viewform

Zachęcam do wypełnienia ankiety.

2017-09-27;   Agnieszka Skarupa

Kurs wózki widłowe - Zawodowy Wrocław

W dniu 26.09.2017 r. (wtorek) rozpoczyna się kolejne szkolenie z obsługi wózków widłowych. Szkolenie liczy 67 godzin i kończy się egzaminem UDT.
Proszę o aktywny udział w kursie, gdyż rezygnacja z projektu na tym etapie może wiązać się z konsekwencjami natury finansowej, ponieważ umowy z firmami szkoleniowymi zostały zawarte na określoną ilość osób.
Bardzo ważne jest to, by obowiązkowo być na pierwszych zajęciach, gdyż wówczas omawiane są szczegóły organizacyjne i przeprowadzane jest badanie lekarskie.

Å»yczę owocnej nauki i w razie pytań, problemów, zapraszam do kontaktu sala nr 14

2017-09-26;   Agnieszka Skarupa

Zawodowy Wrocław - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia interpersonalnego

Zapraszam wszystkich uczestników Projektu Zawodowy Wrocław do sali nr 14 w celu odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.

2017-09-26;   Agnieszka Skarupa

Kurs - SEP do 1kV - Zawodowy Wrocław

Przypominam, iż w dniu jutrzejszym (20.09) rusza kurs „Uprawnienia SEP 1kV”.
Informuję, iż pierwszego dnia (tj. 20.09) uczestnicy:
· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania


Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/
Grupa A, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 12 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 25 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo, oraz egzaminem zewnętrznym, którego termin zostanie ustalony w najbliższym czasie. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnicy otrzymają uprawnienia SEP 1kV.


Harmonogram kursu „Uprawnienia SEP 1kV” dostępny jest na stronie internetowejCKP pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

2017-09-19;   Agnieszka Skarupa

Kurs - wózki widłowe

Przypominm, iż w czwartek (14.09) rusza kurs „Obsługa wózków widłowych” dla gr. B.
Informuję, iż pierwszego dnia (tj. 14.09):
· Uczestnicy będą musieli zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/
Grupa B, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 27 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 67 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo na wzorze MEN. Egzamin wewnętrzny odbędzie się ostatniego dnia kursu (tj. 9.10). Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin zewnętrzny odbędzie się maksymalnie do 2 tyg. po zakończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają legitymację UDT i tym samym będą uprawnieni do wykonywania pracy jako operator wózków widłowych.


Harmonogram kursu „Obsługa wózków widłowych” dla gr. B dostępny jest na stronie Szkoły i CKP pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe


Zachęcamy także do śledzenia Naszego fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/ZawodowyWroclaw/ na którym można na bieżąco śledzić przebieg Naszego projektu, oraz oglądać zdjęcia z kursów i staży.

2017-09-12;   Agnieszka Skarupa

Kurs SEP

Zapraszam na kurs SEP do 1kV organizowany w ramach projektu Zawodowy Wrocław.


Agnieszka Skarupa

2017-09-07;   L S

Harmonogram Kursów - Zawodowy Wrocław

Harmonogram Kursów transport spedycja, wózki widłowe i suwnice:


Agnieszka Skarupa.

2017-09-05;   L S

Kursy - Zawodowy Wrocław

Od 13 września ruszają nowe grupy kursów (wózek widłowy, suwnica, transport i spedycja międzynarodowa) w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony wkrótce. Osoby, które są zapisane na poszczególne kursy bardzo proszę zgłaszać się do sali nr 14 w celu wyboru dogodnego terminu.

2017-09-04;   Agnieszka Skarupa

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dobiega końca pierwsza tura staży uczniowskich. Młodzież naszej szkoły dzielnie spisywała się w firmach takich jak: Kuehne Nagel, wSupport.pl, Comsa Polska, Topacz, Bombardier i Porcie Lotniczym poznając tajniki gospodarki magazynowej, wewnętrznych systemów działających w firmach, obsługi klienta i organizacji działań logistycznych w organizacji. Dziś zaczyna się druga tura staży, a wkrótce krótka fotorelacja z pierwszej części praktyk odbytych w lipcu....

2017-08-01;   Agnieszka Skarupa

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dziś rozpoczęły się staże uczniowskie w firmie wSupport.pl i Comsa Polska sp.z o.o. Na obszarze Polski firmy działają jako Grupa KOMSA Polska, w skład której wchodzą m.in. wyżej wymienione Spółki powiązane kapitałowo i biznesowo. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim szkolenia z zakresu BHP i P.Poż oraz Regulaminów obowiązujących na terenie obu Spółek. Uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci. Jutro będą poznawać strukturę i specyfikę działalności obu firm. Nasi Logistycy na stażu poszerzą swoją wiedzę praktyczną m.in. o działanie wewnętrznego magazynu zamkniętego:
1. Obsługę magazynową.
2. Kompletowanie zamówień.
3. Wydanie i kontrola materiałów serwisowych.
Zapoznają się również z działaniem wewnętrznych systemów ERP / MRP, wewnętrznymi systemami księgowania i fakturowania.
Pozyskają praktyczną wiedzę dotyczącą obiegu części serwisowych w strukturze firmy.
Å»yczę wytrwałości w zdobywaniu nowych doświadczeń....

2017-07-03;   Agnieszka Skarupa

Kurs wózki widłowe I termin.

Zapraszamy do pobrania plików dotyczących kursu na wózki widłowe w ramach projektu Zawodowy Wrocław.


Agnieszka Skarupa

2017-06-30;   L S

Kurs na wózki widłowe

Uprzejmie informuję, iż ruszamy z pierwszym kursem OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH.

Kurs rozpocznie się dn. 30.06 o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 (wjazd od ul. Macieja Miechowity 2).

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu ze szkołą).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin lekcyjnych kursu (50h zegarowych). Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymają Państwo legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Dokładny termin egzaminu zewnętrznego zostanie ustalony przez instytucję (UDT), jednak odbędzie się on nie później niż 21.07.

UWAGA: Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą w pierwszym dniu zajęć dowodu osobistego.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Lekarz będzie na miejscu od godz. 8:30, dlatego, o ile to możliwe, prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.

2017-06-29;   Agnieszka Skarupa

Kurs - wózki widlowe

Na obecną chwilę jest za mało osób aby uruchomić kurs na wózki w lipcu. Poniżej zamieszczam listę osób, które zgłosiły się na lipcowy termin. Proszę aby inne osoby chętne zgłaszały się... potrzeba jeszcze ok 7-8 osób. Kurs rozpocznie się 3 lipca i bedzie trwał ok. 1,5 tygodnia. Zgłoszenia proszę przesłać na mój adres mailowy ska_studio@poczta.fm

Lista osób
Przemysław Kwiatkowski
Leonardo Kubiak
Maciej Mandzopulos
Rafał Garbowski
Mariusz Kolański
Adrian Kugla
Katarzyna Łukasińska
Paweł Stadnikiweicz
Michał Strawiński
Jan Buczeluk

Dodatkowo informuję, że jeżeli zbierze się grupa ok 15 - 20 osób to drugi termin kursu przewidziany jest na sierpień. Proszę o informację kto z Was jest chętny. Zgłoszenia równiez prosze przesłać na mój adres mailowy.

W MAILU PROSZĘ ZAZNACZYĆ, KTÓRYM TERMINEM JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI.

2017-06-23;   Agnieszka Skarupa

Kurs na wózki widłowe, suwnice i SEP do 1kV

Wszyscy uczniowie, którzy odbywali już praktyki szkolne proszę w najbliższych dniach zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego w celu pobrania kserokopii badań od lekarza medycyny pracy. Dokument ten będzie Wam potrzebny do odbycia kursu. Wszyscy uczniowie klas drugich, którzy nie mają badań będą je mogli zrobić w ramach kursu.
Uczniowie, którzy deklarowali odbycie kursu na wózki widłowe na przełomie czerwca i lipca kurs zaczną najpóźniej początkiem lipca. Wkrótce zostaniecie poinformowani o dokładnym terminie i miejscu.

2017-06-21;   Agnieszka Skarupa

II etap Projektu Zawodowy Wrocław

Proszę doczytać tę informację do końca...

W załącznikach znajdziecie listę rankingową osób, które przeszły do II etapu projektu Zawodowy Wrocław.
Dodatkowo, w związku ze zbliżającym się terminem realizacji staży w ramach Projektu, informuję, że rozpoczyna się etap podpisywania umów stażowych.
W załączeniu znajdziecie wzory dokumentów dotyczących realizacji staży. Bardzo proszę o zapoznanie się z całą dokumentacją przed podpisaniem umowy.
Umowę będziecie podpisywać w dniach 19-22 czerwca w godz. 7:30 – 15:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a, budynek A, IV piętro, pokój nr 408.
W przypadku osób niepełnoletnich umowę stażową podpisuje również rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Jeżeli rodzić lub opiekun nie będzie mógł stawić się z Wami w dniu podpisania umowy w CKP to umowę zabierzecie ze sobą do domu i przyniesiecie następnego dnia. Proszę zadbać o to, aby podpisane umowy znalazły się najpóźniej 22.0.2017r w CKP.
22 czerwca jest terminem ostatecznym na podpisanie umowy dla wszystkich zainteresowanych stażami, bez względu na planowany termin realizacji stażu. Przypominam, że podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji stażu.


Proszę w dniu podpisania umowy dostarczyć do CKP (dokumenty macie w załącznikach):
1. wypełnione i podpisane Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
2. numer konta bankowego, na które po zakończeniu stażu prześlemy stypendium stażowe.

W najbliższych dniach otrzymacie informację na temat miejsca i terminu realizacji stażu, zgodnych w miarę możliwości z Waszymi sugestiami.

Osoby, które same wskazały firmy do odbycia stażu (Krzysztof Hurkała, Natalia Gniadkowska, Tomasz Dawid) proszę aby zgłosiły się do CKP w dniu 14.06.2017r. z kompletem dokumentów wymienionych wyżej.

Zanim stawicie się w CKP w celu podpisania umowy proszę zapoznajcie się ze wszystkimi dokumentami aby WIEDZIEĆ CO PODPISUJECIE. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt
Agnieszka Skarupa

2017-06-12;   Agnieszka Skarupa

Staże - dokumenty

Dokumenty do II etapu projektu "Zawodowy Wrocław". Oraz lista rankingowa.
Pliki do pobrania:

2017-06-12;   L S

Dokumenty do drugiego etapu Projektu ZAWODOWY WROCŁAW

27 maja kończą się w naszej szkole szkolenia interpersonalne w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Dziękuję wszystkim za regularne chodzenie i przestrzeganie terminów szkoleń. Od jutra tj. 23.05 zapraszam wszystkich do sali nr 12 w celu wypełnienia Formularza motywacyjnego, który jest niezbędny do przejścia do drugiego etapu Projektu.

2017-05-23;   Agnieszka Skarupa

Szkolenia interpersonalne - Zawodowy Wrocław

Pomału dobiegaja końca szkolenia interpersonalne w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Jutro zajęcia zaczyna ostatnia grupa. Dziękuję wszystkim uczniom za regularne uczęszczanie i zaangażowanie. Wykładowcy są bardzo zadowoleni ze współpracy z Wami. Już niedługo zacznie się następna część projektu czyli staże i kursy. W krótce poproszę Was o określenie dogodnych terminów zajęć kursowych i staży. Spotkanie w tej sprawie planuję na początek czerwca. O szczegółach poinformuję. Już niedługo zostanie zamieszczona na stronie fotorelacja z Waszych spotkań. Zapraszam do obejrzenia.

2017-05-19;   Agnieszka Skarupa

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZAWODOWY WROCŁAW W OBIEKTYWIE"

Serdecznie zapraszam uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie fotograficznym „Zawodowy Wrocław w obiektywie”.
Zdjęcie może przedstawiać np. osobę na stanowisku pracy, proces produkcji czy efekt pracy.

Prace konkursowe można dostarczyć do Lidera Szkolnego (Agnieszka Skarupa), przesłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
pok. 408 lub przesłać pocztą elektroniczną (w formie załącznika) na adres: ikurzyk@ckp.pl.

Termin zgłoszenia fotografii wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne” lub u Lidera Szkolnego) to 5 maja 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 12 maja 2017 roku.

W przypadku wysyłki plików cyfrowych proszę o uwzględnienie następującej
specyfikacji:
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG,
- dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli,
- jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę:
- walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
- interpretacja i nawiązanie do tematu,
- pomysłowość i zmysł obserwacji.

Na zwycięzców konkursu przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce – karnet miesięczny do Aquaparku Wrocław,
2 wyróżnienia – całodzienny bilet wstępu do Aquaparku dla 1 osoby

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ckp.pl w zakładce „Projekty unijne” lub u Lidera Szkolnego.

2017-04-11;   Agnieszka Skarupa

Szkolenia grupowe - Zawodowy Wrocław

10.04.2017 r. zaczęły się w naszej Szkole szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy w związku z Projektem Zawodowy Wrocław. Proszę uczniów biorących udział w projekcie o regularne uczestnictwo w zajęciach i przestrzeganie terminów szkolenia.
Wkrótce parę zdjęć z pierwszego spotkania...

2017-04-11;   Agnieszka Skarupa

Harmonogram szkoleń interpersonalnych - Zawodowy Wrocław

Harmonogram szkoleń interpersonalnych:

2017-04-02;   Agnieszka Skarupa

I etap projektu Zawodowy Wrocław Deklaracje uczestnictwa

Jutro tj. 21.03.2017 roku będą dostępne listy osób, które zakwalifikowały się do projektu Zawodowy Wrocław. Macie niecały tydzień by złożyć deklaracje uczestnictwa (dokument do wypełnienia). Przy składaniu deklaracji uczestnictwa będę prosiła o zadeklarowanie terminów szkoleń interpersonalnych. Do wyboru:
25 i 27 kwietnia oraz 9 i 11 maja- 2 grupy w tych dniach
10,12,19,26 kwietnia - 1 grupa
i grupy sobotnie
20 i 27 maja - 1 grupa
29.kwietnia, 13 maja - 1 grupa
Zajęcia popołudniowe będą odbywać się od godziny 15.40 i trwać 4h lekcyjne (3h zegarowe).
Zajęcia sobotnie będą odbywać się od godziny 8.30 i trwać 8h lekcyjnych (6h zegarowych).
Proszę wypełnić deklarację uczestnictwa i zadeklarować termin do końca tygodnia (24.03).
GRUPA E=14 os
GRUPA A=12 os
GRUPA B=12 os
GRUPA C=12 os
GRUPA D=12 os

2017-03-20;   Agnieszka Skarupa

Spotkanie informacyjne dla Rodziców - Projekt Zawodowy Wrocław

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich na spotkanie w związku z Projektem Zawodowy Wrocław. Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 6.03.2017 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów z 13 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Państwa dzieci, biorąc udział w projekcie, w ramach dwóch edycji realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 będą mogły skorzystać ze staży lub kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w ramach szkoleń grupowych podniosą kluczowe kompetencje interpersonalne i nabędą umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.
Zapraszam serdecznie
Agnieszka Skarupa

2017-02-28;   Agnieszka Skarupa

Nabór do PROJEKTU

Ogłaszamy nabór do Projektu Zawodowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszam na spotkanie informacyjne we wtorek o godz. 15.00 do auli szkolnej.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku 15-19 lat
b) uczęszcza do klasy o profilu spedycyjnym lub logistycznym
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
W trakcie szkoleń uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz zaświadczenie wydane przez Realizatora Projektu. Zajęcia będą odbywały się w szkole.
Po ukończonym szkoleniu interpersonalnym uczeń będzie mógł wziąć udział w:
b) kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych (operator wózków widłowych, operator suwnic, transport i spedycja międzynarodowa-umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR)
lub
płatnym (1750 zł) stażu zawodowym
oraz
wycieczce zawodoznawczej dla uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce i będą brali udział w kursach specjalistycznych.

2017-01-27;   Agnieszka Skarupa