Do wakacji pozostało

---

Weź kurs na staż

Szkoła uczestniczy w projekcie "Weź kurs na staż". Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych poprzez realizację staży oraz kursów doskonalących, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu, doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019. (Pełny opis projektu)
Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl

Pliki do pobrania:

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.