Do wakacji pozostało

---

Twój czas na staż

Projekt Twój czas na staż.

realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu:

 1. zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 2. zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży i praktyk, kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 15,
 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła nr 2 w Zespole Szkół nr 2,
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych.
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3,
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych,
 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych,
 • Technikum nr 18,
 • Technikum nr 19,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.

Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska