Do wakacji pozostało

---

Słowa mają moc

Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu jest jedną z 13 szkół biorących udział w projekcie 'Słowa mają moc- wyrównywanie szans edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy'. Projekt ten realizowany jest przez Ghttps://www.wroclaw.pl/biznes/slowa-maja-mocminę Wrocław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD.

Projekt potrwa od 1.10.2017 do 31.05.2019 i składa się z dwóch edycji, a do każdej przystąpi po 15 uczniów z naszej szkoły. Powstałe w ten sposób grupy otrzymają 21 godzin warsztatów, 2 godziny doradztwa specjalisty ds. wsparcia merytorycznego dla jednego ucznia, uczestnictwo w spotkaniu z innowatorem oraz udział w gali projektu. Dzień warsztatowy obejmuje 3 godziny zajęć lekcyjnych i odbywać się będzie w godzinach popołudniowych.

Tematyka zajęć warsztatowych prezentuje się następująco:

 • Warsztaty efektywnej komunikacji i innowacyjności (wystąpienie i formułowanie przekazu; prezentacja treści; przedsiębiorczość; wyznaczanie celów, dobór argumentacji, wykorzystanie mowy ciała, oddziaływanie na słuchaczy, kontrola stresu podczas wystąpień)
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Rezultaty uzyskane przez uczestników projektu:

 • wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych
 • rozpoznawanie i kierowanie własnymi emocjami
 • budowanie pozytywnych relacji z innymi
 • wyznaczanie celów, a później ich osiąganie
 • rozwój umiejętności werbalnych
 • zrozumienie znaczenia pojęcia samorealizacji
 • wzmocnienie umiejętności koncentracji i uczenia się.

 1. Sprawozdanie z realizacji projektu 2018-2019
 2. Sprawozdanie z realizacji projektu 2017-2018

Słowa mają moc