Do wakacji pozostało

---

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Od 2009 roku Szkoła uczestniczy w projekcie 'Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.W ramach projektu realizowane są następujące działania:
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
  • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • wycieczki zawodoznawcze,
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
  • projekty zawodoznawcze,
  • wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych placówkach edukacyjnych,
  • staże/praktyki w zakładach pracy.

Kursy dla uczniów

Od 2.12.2013 roku rozpoczynają się kursy kwalifikacyjne dla uczniów na barmana, baristę i uprawnienia elektryczne do 1KV - SEP. Harmonogramy kursów w załączeniu."

2013-11-29;   A. K.