Do wakacji pozostało

---

Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny

Bezpieczna podróż - Bezpieczny podróżny

Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny.

W dniu 12.09.2019 roku została podpisana Umowa na kontynuowanie zajęć lekcyjnych w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny" pomiędzy Dyrekcją Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. a Dyrektorem Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020. Obok klas II, III, IV o kierunku technik transportu kolejowego dołączyli uczniowie klas II i IV o kierunku technik elektroenergetyk pojazdów szynowych.
Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania za wkład w przygotowaniu tego przedsięwzięcia panu Rolandowi Potocznemu oraz Dyrekcji Zakładu Zachodniego w Poznaniu "PKP Intercity" S.A. za umożliwienie prowadzenia tych zajęć z wykwalifikowaną kadrą pracowników Zakładu z Sekcji Handlowej, Sekcji Utrzymania Naprawa Wagonów oraz Sekcji Utrzymania Pojazdów Trakcyjnych we Wrocławiu..

Innowacja Pedagogiczna Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny

W dniu 07.12.2018 r. w naszej szkole nastąpiło uroczyste podpisanie Innowacji Pedagogicznej pn. "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny", którą będą realizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych kolejowych z naszej szkoły wspólnie z pracownikami "PKP Intercity" S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu, Sekcja Handlowa i Eksploatacyjna we Wrocławiu. W uroczystym podpisaniu uczestniczył Pan Janusz Kazior - Zastępca Dyrektora ds. handlowych Zakładu Zachodniego "PKP Intercity" S.A. w Poznaniu oraz Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu Pani Stella Gazdulska
więcej ...

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.