Do wakacji pozostało

---

Matematyczne eksperymenty

W Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu realizowany jest projekt 'Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław'. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: Centrum Kształcenia Praktycznego - Matematyczne Eksperymenty

Informacje dla rodziców i opiekunów

Matematyczne eksperymenty - rekrutacja

Informujemy, iż w dalszym ciągu trwa rekrutacja uczniów klas pierwszych i drugich do projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław.
Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie dostarczyli Formularzy Zgłoszeniowych prosimy o dostarczanie dokumentacji do nauczycieli matematyki.
Projekt rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy uczniów na zajęcia matematyczne.
Koordynator Jarosława Bucior

2017-12-12;   L S