Do wakacji pozostało

---

Eko eksperyment

W Zespole Szkół Logistycznych realizowany jest projekt „Projekt Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów
matematyczno przyrodniczych
z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

  • Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
  • Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Lider projektu: Fundacja Open Mind
ul. Średzka 39a/454-001 50-207 Wrocław
e-mail: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl
www.fundacjaopenmind.pl

Partner: Gmina Wrocław
Dział Strategii Środowiskowych i Edukacji
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
Departament Zrównoważonego Rozwoju - Urząd Miejski Wrocławia
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
Izabela Wójcik, tel. 71 777 86 21, e-mail: izabela.wojcik@um.wroc.pl