Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023
Lp. Data Wydarzenie
1 1 września 2022, czwartek Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2 28 kwietnia 2023, piątek Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: Technikum Nr 12, Szkoła Branżowa II Stopnia.
3 23 czerwca 2023, piątek Zakończenie zajęć w klasach:
  • I – III Technikum Nr 12
  • Branżowej Szkole I stopnia
  • Branżowej Szkole II stopnia
4 23-31 grudnia 2022 Zimowa przerwa świąteczna
5 13-26 lutego 2023 Ferie zimowe
6 6-11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
7 4-27 maja 2023 Egzamin maturalny zgodnie z komunikatem CKE
8 1-18 czerwca 2023 Egzamin zawodowy sesja letnia, zgodnie z komunikatem CKE
9 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 Ferie letnie
10 2 maja 2023, poniedziałek Dzień do odpracownia 13 maja 2023 r.
11 4,5,8,9 maja 2023 Dni wolne od zajęć dydaktycznych - matura
12 01 czerwiec 2023, czwartek Dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzamin zawodowy

Klasy IV Technikum po gimnazjum

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023
Lp. Data Wydarzenie
1 22 grudnia 2022, czwartek Wystawienie ocen semestralnych do godziny 14:00 - semestr 1 (01.09. - 22.12.2022r.)
2 05 stycznia 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna o gdzinie 15:00 - semestr 1 (01.09. - 22.12.2022r.
3 21 kwietnia 2023, piątek Wystawienie ocen rocznych do godziny 12:00
4 24 kwietnia 2023, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna o gdzinie 15:00

Branżowa Szkoła II stopnia

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023
Lp. Data Wydarzenie
1 01.09.2022 do 21.01.2023 Semestr 1 - klasa 1BM2
2 22 grudzień 2022, środa Poinformowanie słuchaczy o spełnienieu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów
3 13 stycznia 2023, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych
4 16 - 28 stycznia 2023 Egzaminy semestralne
5 26 stycznia 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na semestr II o godzinie 17:00 (może ulec zmianie)
6 22.01.2023 do 23.06.2023 Semestr II - 1BM2
7 09 - 16 czerwca 2023 Egzaminy semestralne
8 19 czerwiec 2023, poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na semestr III o godzinie 17:00 (może ulec zmianie)
9 01.09.2022 - 22.12.2022 Semestr III - 3BM2
10 02 grudzień 2022, piątek Poinformowanie słuchaczy o spełnienieu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów
11 16 grudzień 2022, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych
12 19.12.2022 do 05.01.2023 Egzaminy semestralne
13 05 styczeń 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna na semestr IV o godzinie 15:00 (może ulec zmianie)
14 22.12.2022 - 24.04.2023 Semestr IV - 3BM2
15 31 marzec 2023, piątek Poinformowanie słuchaczy o spełnienieu/niespełnieniu warunków dopuszczenia do egzaminów
16 14 kwiecień 2022, piątek Rada dopuszczająca do egzaminów semestralnych
17 17 - 24 kwietnia 2023 Egzaminy semestralne
18 24 kwiecień 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna o godzinie 15:00 (może ulec zmianie)
    • Klasy I - IV Technikum po szkole podstawowej

    • Klasy I -III Branżowa Szkoła I stopnia

Kalendarz roku szkolnego 2022-2023
Lp. Data Wydarzenie
1 01.09.2022 do 20.01.2023 Semestr 1
2 26 styczeń 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna o godzinie 15:00 - lekcje skrócone do 30 min
3 01 luty 2023, środa Spotkanie wychowawców z klasami
  • klasy I - IV po szkole podstawowej
  • klasy I i III Branżowej Szkoły I stopnia
4 09 luty 2023, czwartek Rada pedagogiczna plenarna o godzinie 15:00 - lekcje skrócone do 30 min
5 23.01.2023 do 23.06.2023 Semestr 2
6 02 czerwiec 2023 Poinformowanie o zagrożeniu oceną ndst na koniec roku szkolnego oraz propozycja ocen semestralnych
7 16 czerwiec 2023 Wystawienie ocen rocznych do godziny 12:00
8 19 czerwiec 2023, czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna o godzinie 15:00