Medycyna Pola Walki
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Zbigniew Jarek


Medycyna Pola Walki

Dnia 18 - 19 maja 2019 r. odbyły się warsztaty z zakresu medycyny pola walki. Udział w warsztatch wzięli wyróżnieni uczniowie z klas mundurowych. Warsztaty z organizowane były przez Stowarzyszenie "Twierdza 14".
Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienie medycyny pola walki: IFAK (Individual First Aid Kit), podejście do rannego, postępowanie w strefi CUF (Care Under Fire), postępowanie w strefie TFC, protokół MARCHE, wezwanie MEDEVAC + MIST, przygotowanie rannego do ewakuacji oraz symulacje i pozoracja.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali potwierdzenie swoich umiejętności.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/