Strzelec i klasa mundurowa
I semestr 2018/2019 - podsumowanie wydarzeń
Zespół Szkół Logistycznych

"Zawody sportowo - obronne Bolesławiec"
"Wyklęci"
"Cross Commando"
"Logistyka w Brzegu Dolnym"
test
"Krwiodastwo"
"100 rocznica obrony Lwowa - 22 listopad 2018"
"Turniej strzelecki z okazji
100 rocznicy niepodległości"
test
"Święto kolejarza - 13 grudzień 2018"
"Mistrzostwa MON - 06 września 2018"

Zdjęcia: Zbigniew Jarek


Podsumowanie semestru I w roku szkolnym 2018/2019

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19 w ramach Szkolnego Koła "Strzelec" zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

Serdecznie dziękuję za pomoc, współpracę i zaangażowanie: nauczycielom, uczniom, uczennicom oraz pracownikom szkoły w organizację wyżej wymienionych przedsięwzięć. Szczególnie składam podziękowania uczniom zaangażowanym w uroczystościach z udziałem pocztu sztandarowego szkoły oraz w zawodach sportowo obronnych.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/