Porozumienie o współpracy z PKP ENERGETYKA - podpisane!!!
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia:


Porozumienie o współpracy z PKP ENERGETYKA - podpisane!!!

W dniu 26 stycznia 2022 r. gościliśmy w Zespole Szkół Logistycznych: Dyrektora Zakładu PKP Energetyka - Pana Grzegorza Piątka oraz Dyrektora Obszaru PKP Energetyka - Pana Grzegorza Wciórkę. Pani Dyrektor Stella Gazdulska wraz z Panami Dyrektorami podpisała "Porozumienie o współpracy" z Zakładem PKP ENERGETYKA.
Głównym celem porozumienia jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy. W ramach podpisanego "Porozumienia o współpracy" nasi uczniowie będą mieli możliwość realizacji na terenie PKP ENERGETYKA różnych wyjść i wycieczek zawodoznawczych. Ponadto PKP ENERGETYKA przyjmie uczniów naszej Szkoły na praktyki w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Jednocześnie w porozumieniu PKP ENERGETYKA zadeklarowała możliwość przyznania wyróżniającym się uczniom naszej szkoły nagrody rzeczowej dla najlepszego ucznia z klasy o specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Współpraca umożliwiająca kształcenie młodych elektroenergetyków transportu szynowego prowadzona jest przy wsparciu i zaangażowaniu Pani Gabrieli Romanowskiej – Dyrektor PKP ENERGETYKA S.A. – Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Rozwoju I Wsparcia Biznesu oraz Pana Mariusza Burdzińskiego - HR Business Partner PKP ENERGETYKA.
Dyrektor Szkoły oraz Grono Pedagogiczne jest wdzięczne za możliwość realizacji "Porozumienia o współpracy", a tym samym wsparcie edukacyjnej roli Szkoły w kształceniu zawodowym umiejętności kluczowych wśród naszych uczniów.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/