Fotoreportaż z pożegnania mjr Zbigniewa Lazarowicza ps. "Bratek" 05 października 2017 r.
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Zbigniew Jarek


For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/