Innowacje pedagogiczne 2019-2020 "Drugie zajęcia lekcyjne"
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny


Innowacje pedagogiczne 2019-2020

W dniu 11.12.2019 r. w ramach Innowacji Pedagogicznych odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Panie Instruktorki z Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A.
Młodzież z klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego mogli zapoznać się z nowymi kasami fiskalnymi, które zastały zakupione dla drużyn konduktorskich Spółki "PKP Intercity" S.A. Dodatkowo dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się bezpośrednia praca na kasach fiskalnych tj. zakup, obliczanie kosztów podróży w różnych wariantach zakupu biletu z zastosowaniem ulg ustawowych i handlowych na sieci PKP.
Dodatkowo zgodnie z planem prowadzenia zajęć została omówiona procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Panie Instruktorki zapowiedziały, że na kolejnych zajęciach zostanie przygotowany krótki Test z zakresu SMS.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/