Innowacje pedagogiczne 2018-2019 "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny"
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny


Innowacje pedagogiczne 2018-2019

Od 07.12.2018 roku do 05.06.2019 roku trwały Innowacje Pedagogiczne "bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny". Zajęcia pedagogiczne prowadzone były przez instruktorów handlowych z Sekcji Handlowej, instruktora służby wagonowej, instruktora d/s. ruchu oraz Pana naczelnika z Sekcji Eksploatacji Taboru, a także z Sekcji Trakcyjnej we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod nadzorem Pana dyrektora d/s. handlowych Zakładu Zachodniego w Poznaniu.
W tych zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II, III oraz IV Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu o kierunku technik transportu kolejowego.
Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w tych zajęciach. Mogli zapoznać się z pracą kierownika, konduktora, rewidenta taboru kolejowego, elektromontera, maszynisty pojazdów trakcyjnych, nastawniczego, dzięki uprzejmości kadry z poszczególnych Sekcji we Wrocławiu. Zdobyta wiedza, umiejętności były później wykorzystywane podczas zajęć teoretycznych w szkole na przedmiotach kolejowych.
Na ostatnich zajęciach młodzież serdecznie podziękowała pracownikom Intercity za włożony trud i duże zaangażowanie podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Dyrekcja Zespołu Szkół Logistycznych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych składają szczególne podziękowania dla pana Dyrektora Janusza Kazior, a także bardzo sympatycznym paniom instruktorkom d/s. handlowych z Wrocławia i panom instruktorom d/s. handlowych z Wrocławia i Poznania.
Składamy podziękowania dla pana Naczelnika z Sekcji Eksploatacji z Wrocławiu i panu instruktorowi wagonowemu, d/s. ruchu za przekazaną ogromną wiedzę młodzieży.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/