Erasmus 2018 - Monitoring
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia:Alicja Jarosz


Praktyki zagraniczne - Monitoring

Wizyta monitorująca przebieg praktyk uczestników projektu Eurologis II w ramach programu POWER - (29.09.2018 – 3.10.2018). Dyrektor ZSL pani Stella Gazdulska weryfikowała prawidłowość przebiegu stażu, monitorowała warunki mieszkaniowe i żywieniowe. Sprawowała nadzór nad podpisywaniem umów stażowych bezpośrednio w zakładach pracy.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/