Zespół Szkół Nr 23
Spotkanie młodzieży ZS23 w Inspektoracie ZUS
 
Spotkanie młodziezy ZS23 w Inspektoracie ZUS przy ul. Pretficza.
     
Zdjęcia: A. Skarupa