Absolwenci szkoły

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Foto Imię
i nazwisko
Klasa Wychowawca Rok przyznania Wspomienia absolwenta
Dominik Kara VRK Katarzyna Pałkiewicz 1998/1999 Kończąc ‘podstawówkę’ stanąłem przed pierwszym poważnym życiowym wyborem: szkoły średniej. Preferując przedmioty ścisłe odrzuciłem licea, z pozostałych Technikum Kolejowe zwyciężyło dzięki lokalizacji, ...
Paweł Wendlan VTK Stella Gazdulska 1999/2000
Grzegorz Dorobek VTK Antoni Winiarski 2000/2001 Naukę w Technikum Kolejowym przy Zespole Szkół Kolejowych rozpocząłem w roku szkolnym 1997/1998. Przy wyborze szkoły kierowałem się ...
Stella Suhako VD Elżbieta Gąsior 2001/2002 Nad wyborem szkoły średniej nie zastanawiałam się długo. Już jako 15-latka wiedziałam, że chcę zdobyć tytuł technika budownictwa, ale nie ...
Andrzej Gólka VRK Maria Hreczyńska 2002/2003
Jerzy Karpiński VTE Witold Lwow 2003/2004
Dariusz Kozak III D Jarosława Bucior 2004/2005 Na wybór Technikum Kolejowego na moją szkołę średnia miało wpływ wiele czynników między innymi: zdobycie zawodu technicznego, moje zamiłowanie do muzyki (orkiestra szkolna, w której grałem na trąbce), ...
Małgorzata Pęcherzewska III Ld Jadwiga Grabowska 2005/2006
Damian Sikora II Da Barbara Szołtysek 2006/2007
Nikola Koszek I TD Barbara Szołtysek 2008/2009
Arkadiusz Langier II TD Elżbieta Gąsior 2009/2010
Arkadiusz Langier III TD Ewa Zakrzewska 2010/2011
Dominika Radecka II TLa Ewelina Mielczarek 2011/2012 Naukę w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu rozpoczęłam w roku szkolnym 2010/2011. Wybór szkoły był dla mnie bardzo prosty i oczywisty ...
Dominika Radecka III TLa Ewelina Mielczarek 2012/2013 ... ponieważ kiedy uczyłam się jeszcze w gimnazjum, logistyka była kierunkiem stosukowo nowym wśród wrocławskich szkół. Przed dokonaniem wyboru, ...
Dominika Radecka IV TLa Ewelina Mielczarek 2013/2014 ... w której szkole będę chciała się uczyć bardzo skrupulatnie zapoznałam się z opinią nt. tej szkoły i postanowiłam, że to Technikum ...
Patryk Krupiński II TKa Grzegorz Dorobek 2014/2015
Jolanta Kaleta II TAT Małgorzata Szydłowska 2015/2016 Naukę w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu rozpoczęłam w roku szkolnym 2014/2015. Decyzję o nauce w tej szkole, podjęłam w sposób spontaniczny. Na początku trzeciej klasy...