Do wakacji pozostało

---

Zespół Szkół Logistycznych

PIT za rok 2020
Proszę pracowników szkoły o zgłaszanie się po odbiór
PIT-11 za 2020 r. w dniach od 22- do 26 lutego 2021 r.
w godzinach od 8:30 do 15:30 w gabinecie nr 38
                                  Jarosław Michalak
Zarządzenie nr 06/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Logistycznych
z dnia 27.01.2021

w związku z akcją szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV - 2 organizowaną przez Prezydenta Wrocławia, skierowaną do pracowników miejskich jednostek organizacyjnych we Wrocławiu, w tym UMW, którym umożliwia poddanie się szczepieniom, w ramach grupy uprawnionej określonym narodowym programem szczczepień.
Udział jest dobrowolny.

 1. Osoby zainteresowane poddaniem się szczepieniu tj. nauczyciele, administracja i obsługa - w wieku powyżej 60 roku życia, do dnia 02.02.2021 r. zobowiązane są złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o chęci udziału w szczepieniu przeciwko SARS - CoV-2
 2. Osoby zainteresowane poddaniem się szczepieniu tj. nauczyciele, administracja i obsługa - w wieku poniżej 60 roku życia, do dnia 16.02.2021 r.wyrażają akces chęci zasczepienia się przeciwko wirusowi SARS - CoV -2 i do dnia 22.02.2021 zobowiązane są złożyć w sekertariacie szkoło oświadczenie o chęciu udziału w szczepieniu przeciwko SARS - CoV-2

Erasmus + ROZPOCZYNAMY NABÓR
na wyjazd na Erasmus+ w ramach projektu Eurologis III
Planowany termin*: 15.05.2021 – 12.06.2021 (4 tygodnie)
Miejsce: Saragossa/Hiszpania, Belfast/Wielka Brytania
Kandydaci:
Uczniowie klas trzecich i drugich w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.
Wielka Brytania - technik logistyk (15), Hiszpania: - technik logistyk (10) - technik spedytor (4)

Dokumenty do pobrania:
Informacja na temat wypożyczania książek
Biblioteka informuje o możliwości wypożyczania książek w określonych dniach tygodnia:
 • Poniedziałek - Piątek w godz. od 14:00 do 16:00
Zarządzenie nr 62/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Logistycznych
z dnia 26.11.2020

w sprawie wprowadzenie aneksu do organizacji roku szkolnego 2020/2021 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zarządzam, co następuje:

 1. W związku ze zmianą terminu ferii zimowych wprowadzam zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/21 dotyczące wystawienia ocen, klasyfikowania uczniów oraz terminu Pedagogicznej Rady Klasyfikacyjnej Aneks organizacji roku szkolnego 2020/2021 - załącznik nr 1 do Zarządzenia
 2. W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19 zobowiązuję się wszystkich Nauczycieli do:
  1. wystawienia proponowanych ocen semestralnych do dziennika elektroniczego do 09.12.2020 roku do godziny 14:00
  2. wpisania semestralnych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego do 22.01.2021 do godziny 14.00
  3. wpisanie ocen z zachowania do dziennika elektornicznego do 22.01.2021 roku.
  1. Zmieniam termin Pedagog Rady Klasyfikacyjnej na dzień 25.01.2021
  2. Pedagogiczna Rada Klasyfikacyjna zostanie przeprowadzona za pomocą platformy WPE -Teams.
 3. Zobowiązuję wszystkich wychowawców do poinformowania o zmianach organizacji roku szkolnego rodziców i uczniów.
 4. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.
 5. Załączniki:

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
we Wrocławiu
Stella Gazdulska

Polecamy-

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I NA FOTOGRAFIĘ PEJZAŻU ZIMOWEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy pejzaż zimowy. Zróbcie zdjęcie pejzażu zimowego i przyślijcie do nas. Najciekawsze fotografie otrzymają nagrody. Z...

Przejdź do aktualności-