Do wakacji pozostało

---

Zespół Szkół Logistycznych

Informacja na temat wypożyczania książek
Biblioteka informuje o możliwości wypożyczania książek w określonych dniach tygodnia:
 • Poniedziałek - w godz. od 14:00 do 16:00
 • Czwartek - w godz. od 14:00 do 16:00
Zarządzenie nr 62/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Logistycznych
z dnia 26.11.2020

w sprawie wprowadzenie anekus do organizacji roku szkolnego 2020/2021 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, zarządzam, co następuje:

 1. W związku ze zmianą terminu ferii zimowych wprowadzam zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/21 dotyczące wystawienia ocen, klasyfikowania uczniów oraz terminu Pedagogicznej Rady Klasyfikacyjnej Aneks organizacji roku szkolnego 2020/2021 - załącznik nr 1 do Zarządzenia
 2. W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19 zobowiązuję się wszystkich Nauczycieli do:
  1. wystawienia proponowanych ocen semestralnych do dziennika elektroniczego do 09.12.2020 roku do godziny 14:00
  2. wpisania semestralnych ocen klasyfikacyjnych do dziennika elektronicznego do 22.01.2021 do godziny 14.00
  3. wpisanie ocen z zachowania do dziennika elektornicznego do 22.01.2021 roku.
  1. Zmieniam termin Pedagog Rady Klasyfikacyjnej na dzień 25.01.2021
  2. Pedagogiczna Rada Klasyfikacyjna zostanie przeprowadzona za pomocą platformy WPE -Teams.
 3. Zobowiązuję wszystkich wychowawców do poinformowania o zmianach organizacji roku szkolnego rodziców i uczniów.
 4. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.
 5. Załączniki:

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
we Wrocławiu
Stella Gazdulska

Polecamy-