Do wakacji pozostało

---

Zespół Szkół Logistycznych

Zarządzenie nr 59/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Logistycznych
z dnia 06.11.2020

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych wprowadza naczuczanie zdalne w Technikum nr 12. Branżowej Szkole I stopnia nr 12 oraz Branżowej Szkole II stopnia nr 12 (dotyczy to także uczniów uczęszczających na praktyki i zajęcia praktyczne)
  2. Zobowiązuje Wychowawców klas do poinformowania uczniów o nauce zdalnej prowadzonej do 29 listopada 2020 z wykorzystaniem platformy elektronicznej WPE-teams i dziennika Vuclan.
  3. Wychowawca zobowiązany jest skutecznie poinformować Ucznia i Rodzica o nauczaniu zdalnym i konieczności pozostania w domu.
  4. Internat Zespołu Szkół Logistycznych zostaje zamknięty zgdonie z wytycznymi MEN.
  5. Obowiązuje załącznik do zarządzenia nr 55/2020 w sprawie nauczania zdalnego.
  6. Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
we Wrocławiu
Stella Gazdulska

Polecamy-